Války klanů

klanwarOriginální plugin napsaným samotným Sluggishturtle a Malou_pandou, vás zavede přímo do zuřících bojů mezi klany, bojujících o území světa Epesu. Nic podobného nenaleznete na žádném jiném serveru.

Ti, kdo jsou součástí klanu budou tedy povoláni bojovat se svými nepřáteli z druhého klanu o hlavní města světa Epesu. Bude se bojovat ve městech Větrov, Tortuga, Camelot a dalších.

Seznam příkazů ke klanu naleznete pod příkazem:

/klan ?

Jak se dostat do klanu ?

Stačí zajít za Verbířem klanů ve Větrově a splnit nelehký úkol, za který dotyční získají možnost vybrat si jeden z klanů REBELS, nebo GORLANDS.

Jsou zde tři postavení člena klanu:

 • Rekrut
 • Válečník
 • Vůdce

Rekrut

Po zvolení klanu se stáváš rekrutem, tedy nováčkem, a na vůdci klanů je aby rozhodl zda je rekrut připraven na válku, či je mu potřeba poskytnout výcvik.

Rekrut se mění na válečníka, na základě rozhodnutí vůdce klanů, nebo uplynutím doby 14 dní.

 • Nemůže se účastnit válek
 • Nemůže být zvolen jako vůdce
 • Nemůže si vybrat odměnu za válku

Válečník

Válečník je již plnohodnotným váženým členem klanu, se všemi výsadami, které může jen klanový válečník mít.

 • Může se účastnit válek
 • Lze pro něj hlasovat
 • Získává odměnu

Vůdce

Tento vybraný člen klanu má nejvyšší postavení a schopnosti.

 • Může povýšit rekruta na válečníka
 • Ve válce má 2 násobný počet životů

Příkaz k povýšení rekruta na válečníka.

/klan set warrior jmeno_hrace

Kdo je vůdce klanu?

Vůdcem klanu se stane ten, kdo získá od svých klanových válečníků nejvíce hlasů. V samotné válce klanů pak bude velmi silným soupeřem, a jeho zabití přinese nepřátelům více bodů najednou. Je to vůdce jenž by měl být moudrý a schopný vést svůj klan k vítězství. Proto vybírejte svého vůdce s rozmyslem.

Volit vůdce můžete vždy před válkou pomocí příkazu:

/klan vote jménovůdce - hlasuje pro člena klanu

Pro zjištění současného stavu hlasování:

/klan votes - zobrazení mezi výsledků hlasování

Co je válka klanů a kdy probíhá?

Válka klanů bude probíhat každý týden v předem určenou hodinu, a potrvá 60 min.

Podstatou válek je vyhladit co největší počet nepřátelských vojáků a získat nejvíce bodů.

Vůdci jednotlivých klanů budou mít v boji 2x násobný počet srdíček , ale za jejich zabití získá nepřátelský klan větší počet bodů.

Každý měsíc bude probíhat válka v jiném městě.

Jak se připojím do války ?

I přesto, že patříš ke klanu, klanové války jsou pouze pro vycvičené bojovníky. Po připojení se ke klanu jsi pouhým rekrutem, a k povýšení tě dělí rozhodnutí vůdce klanu, nebo uplynutí doby 14 dní.

Pro samotné připojení se do válek musíš  potvrdit příkazem cca 10 min před zahájením, svou účast a čekat na začátek války. Popřípadě zde můžeš připojit v průběhu války. Do války se připoj příkazem:

/klan war join

Můžu přijít ve válce o věci?

V těchto válkách bojují všichni s tím, co se jim podařilo během dobrodružství na Epesu získat, takže je na vás jakou zbraň či zbroj si sebou vezmete. Takže pokud máte Božský komplet, nepřátelé se budou třást.

Navíc o žadné věcí při smrti nepříjdete, protože po dobu těchto válek bude fungovat naprosto všem hráčům ochrana inventáře před pádem na zem.

Co získá vítězný klan?

Vítězný klan získá poklad daného města a po dobu celého týdne budou všichni členové obohaceni o jedno srdíčko navíc.

Historie válek?

Historii poslední války můžeš zobrazit pomocí příkazu:

/klan war hist

V přehledu uvidíš jméno vůdců, jména i skóre bojovníků, kteří bojovali a počet bodů, které získali.

Update válek klanů

prizrakdoh ProkletygolemDo válek klanů byli přidáni dva bossové, které budou schopni změnit průběh válek a odměn v závislosti na jednání jednotlivých klanů. Zabití, či nezabití bossů bude mít i vliv na následně získanou odměnu na konci klanových válek.

system-odmen