Residence

Z Epesní Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o funkci serveru, která zajistí, aby byl váš majetek v bezpečí před ostatními hráči. Abyste tento úkol zvládli, potřebujete:

 • peníze (záleží od velikostí residence, můžete si to ale snadno vypočítat, za jeden blok zaplatíte 0,02$)
 • volné místo (residenci můžete založit: pouze ve světě kde se nachází spawn, musite si najít místo, kde není žádná jiná residence/zóna (kolem cest, měst, questových lokací)

Jak residenci vytvořit?

Nováčkům doporučujeme vytvořit residenci následujícími způsoby: Použitím jednoduchých příkazů, Způsob A a Zakoupení residence
Hráčům s VIP doporučujeme získat residenci těmito způsoby: Způsob B a Zakoupení residence

1. Použitím jednoduchých příkazů

Výsledek: residence ve zvolené velikosti
Hráč má na výběr jednu z tří velikostí residence:

 • mala - residence o rozměrech 17 x 21 x 17 bloků. Vytvoření residence bude stát: 121,38 $
 • stredni - residence o rozměrech 31 x 25 x 31 bloků. Vytvoření residence bude stát: 480,50 $
 • velka - residence o rozměrech 41 x 51 x 41 bloků. Vytvoření residence bude stát: 1.714,62 $

Postup:

 1. /res velikost (velikost - mala, stredni, nebo velka)
 2. /res create názevresidence

Název residence si volí každý hráč sám, nesmí však obsahovat mezery a české znaky.

Tedy například: /res create chrisuvdum

2. Způsob A

/res select 10 15 10
res_select_10_15_10.png

Výsledek: residence o přesně nadefinovaných rozměrech, bez potřeby označování rohů residence.

 1. Hráč se postaví do středu oblasti, kterou chce zareskovat (do středu budoucí residence)
 2. Hráč zadá příkazy:
  • /res select X Y Z (X,Y,Z jsou celá, kladná čísla)
  • /res create názevresidence

Vysvětlení fungování příkazu /res select X Y Z
Příklad: Hráč zadá příkaz "/res select 10 15 10".
Oblast výběru residence se rozšíří o:

 • X = 10 bloků -> o 10 bloků (dohromady o 20 bloků ) do obou stran v smeru EAST a WEST (východ a západ)
 • Y = 15 bloků -> o 15 bloků (dohromady o 30 bloků ) vertikálně ve směru UP a DOWN (nahoru i dolů)
 • Z = 10 bloků -> o 10 bloků (dohromady o 20 bloků ) do obou stran v směru NORTH a SOUTH (sever a jih)

Výsledná residence bude mít rozměr 21 x 31 x 21 (1 blok navíc je ten, na kterém stojíte).

3. Způsob B

Výsledek: residence od bedrocku po nebe (souřadnice Y od 0 do 127)
Podmínky: hráč musí mít VIP nebo VIP navždy

 1. Hráč označí kostí dva protilehlé rohy budúcej residencie na povrchu (v libovolné výšce - Y souřadnice)
 2. Hráč napíše následující příkazy ve stanoveném pořadí:
  • /res select bedrock
  • /res select sky
  • /res create názevresidence

Název residence si volí každý hráč sám, nesmí však obsahovat mezery a české znaky.

Tedy například: /res create chrisuvdum

4. Zakoupení residence

Na serveru se nacházejí residence vytvořené administrátory, které si hráč může zakoupit.
Pro zobrazení dostupných residencí, napište /res market list

Pro zjištění kupní ceny residence zadejte /res market info názovresky

Pro zakoupení vámi vybrané residence ze seznamu dostupných residencí zadejte /res market buy názevresidence

Příkazy

Příkazy
/res ? ukáže seznam příkazů
/res select vert označí body od bedrocku po maximální výšku !!!NEPOUŽÍVAT!!!
/res create jmeno vytvoří residenci mezi kosti označenými body
/res tp jmenoresidence teleportuje vás do residence
/res rename staré_jméno nové_jméno změní staré jméno residence na nové
/res subzone Jméno_residence jméno_subzony vytvoří subzonu
/res remove jmeno zruší residenci, pro uplné smazání je potřebné napsat ještě /res confirm
/res pset jmenohrace use true hráč kterého jméno jste napsali bude moci používat např. dveře, okna, crafting table atd.
/res pset jmenohrace build true hráč kterého jméno jste napsali bude moci stavět ve vaší residenci
/res pset jmenohrace container true hráč kterého jméno jste napsali bude moci otevírat truhly ve vaší residenci
/res pset nick tp true povolí port danému hráči do vaší residence
/res pset nick trusted t hráč kterého jméno jste napsali bude moci otevírat truhly, stavět a používat dveře atd. ve vaší residenci
/res set tp true povolí port do vaší residence (všem)
/res set pvp true povolí PVP ve vaší residenci ( Tento příkaz již nefunguje, aby nedocházelo k podvodům apod. )
/res set animalkilling false zakáže zabíjení zvířat v residenci
/res pset animalkilling jmenohrace true povolí zabíjení v residenci hráči, jehož jméno jste napsali
/res message jmeno_resky enter text Příkazem nastavíte úvodní zprávu v residenci
/res message jmeno_resky leave text Příkazem nastavíte zprávu při odchodu z residence
/res tpset Na místě kde stojíte nastaví port
/res list hráč Vypíše počet residencí a jejich názvy
/res give reska hráč Darujete residenci danému hráči
/rc Zapne / Vypne residenční chat ( Slouží k tomu, aby se hráči, kteří jsou v právě v té residenci domluvili )

Jestli chcete hráči něco zakázat, pište místo true "false"

Subzóna

 • Subzóna je "residence v residenci"
 • Slouží hlavně k nastavení práv do residence pro někoho dalšího v části residence
 • Subzónu vytvoříte stejně jako residenci, akorát ji vytvoříte ve své residenci (oblast označíte také kostí), pomocí příkazu /res subzone název
 • VIP hráč nebo sponzor může mít dokonce 15 subzón!

Tvorba subresidence

Označíme si kostí protilehlé body, mezi kterými se má nacházet. Dolní levým tlačítkem, horní pravým. Poté již stačí napsat jen /res subzone název.

Vše okolo subresidence

Zaprvé, nejdůležitější je vědět jméno nové subresky. V tom figuruje hlavně jméno resky. Dejme tomu, že si chceme vytvořit v resce "Opice" subresku "Banan." Pokud vše uděláme správně, výsledné jméno subresky bude Opice.Banan. Už to chápeme? :)

Dále nesmíme zapomenout na permisse, které můžeme rozdávat. Permisse na subresky, jsou úplně stejné, jako na resky.

A v neposlední řadě si hlídejte, kam až vám vede subreska.

Další informace můžete najít zde: http://www.epesuj.cz/home/residence/