Příkazy

Náš server, původně téměř bez nutných příkazů, se rozvinul v komplexní a rozvitý svět, který se bez příkazů v pokročilejší fázi neobejde!

V případě, že by vám zde příkazy chyběly, napište nám email (epesmc@email.cz) s vašim požadavkem chybějících příkazů.

Základní příkazy

/register heslo – příkaz k registraci
/login heslo – příkaz k přihlášení
/changepassword staré_heslo nové_heslo – změna hesla
/spawn – portne vás na spawn v hl. světě
/tpa nick – pošle žádost o teleportaci danému hráč
/tpacccept – příjme teleportaci k danému hráči
/tpahere nick – pošle žádost určitému hráči, který po přijmutí bude teleportován k zadavateli příkazu
/sethome – nastaví home
/sethome název – používá se k nastavení dalších homů
/delhome název – odstraní daný home
/home název – portne na daný home
/warps – seznam warpů
/warp název – portne vás na daný warp
/msg nick – odešle soukromou zprávu
/r – rychlá odpověď na msg
/money nebo /balance – zjistí stav účtu
/pay nick částka – příkaz k zaplacení danému hráči
/shop – otevře nabídku PP shopu
/shops – vypíše seznam zaregistrovaných hráčských shopů
/back – portne vás na minulou pozici
/pp – zjistí stav konta PP
/ec (/echest,/enderchest) – virtuální enderchestka
/iteminfo – zjistí ID předmětu, který držíte v ruce
/workbench – virtuální pracovní stůl
/list – vypíše seznam online hráčů
/recipe ID – zobrazí  návod na item, podle zadaného ID

 


VIP

/vip status – ukáže vám, za jak dlouho vám vyprší VIP
/seen nick – ukáže, kdy byl daný hráč naposledy online
/hat – tímto příkazem si dáte na hlavu, kterýkoliv block, který máte v ruce
/ignore nick – ignoruje daného hráče
/afk – používá se, když chcete dát najevo svou nepřítomnost
/suicide – sebevražda
/dynmap show – ukáže vás na dynmapě
/dynmap hide – schová vás na dynmapě

 


Sponzor

/feed – příkaz k narkmení
/d sheep,cow,pig,blaze,zombie, pigzombie,skeleon,creeper – přeměna v dané zvíře/moba


Upíři

/ v s – info o hráči
/v b – bloodlust (ryhlejší běh,skoky, damage..)
/v n – noční vidění
/v shriek – řev upíra

 


Residence

/res ? – pomoc
/res create jmeno – vytvoří na místě které jste pomocí kosti vyznačili ochranou zónu, která chrání váš majetek (domy, zahrady, podzemi)
/res tp jmenoresidence – teleportuje vás k rezidenci
/res rename staré_jméno nové_jméno – přejmenuje vaši dosavadní resku
/res subzone Jméno_residence jméno_subzony – vytvoří subzonu
/res remove jmeno – odstraní residenci, kterou jste vytvořili poté je ještě potřeba potvrdit vymazání příkazem /res confirm
/res pset jmenohrace use true – Hráč jehož jméno jste napsali, bude moci používat věci ve vaší residenci, např. dveře, okna, craft stul atd.
/res pset jmenohrace build true – Hráč jehož jméno jste napsali, bude moci stavět a bourat vše ve vaší residenci, buďte opatrní, komu povolujete stavět!
/res pset jmenohrace container true – Hráč jehož jméno jste napsali, bude moci používat vaše truhly a používat výhně.
/res pset jmenohrace tp true – povolí port danému hráči
/res pset jmenohrace trusted t – povolí danému hráč use,build i container
/res set tp true – povolí port do residence pro všechny
/res set animalkilling false – zakáže zabíjení zvířat v resce
V případě, že chcete hráči něco zablokovat, píše se místo true, false.

/res message jmeno_resky enter text – nastaví úvodní zprávu v residenci
/res message jmeno_resky leave text – nastaví zprávu při odchodu z residence
/res tpset – tam kde stojíte, nastaví místo spawnu
/res list – vypíše seznam vašich residencí
/res sublist – vypíše seznam sezon
/res limits – vypíše limity daného hráče
/res give reska hráč – předá resku danému hráči
/rc – zapne/vypne residenční chat, který vidí pouze hráči, jenž se na resce právě zdržují

Více info o vytváření residencí -> ZDE!


Party:

/party join jméno vlastníka/člena party <heslo> – Vstup do party
/party quit – Opuštění party
/party create jméno <heslo> [heslo není povinné] -Vytvoření party
/party unlock – Odemčení party pro všechny
/party lock – Určení party jen pro pozvané
/party invite jméno hráče – Pozvání hrače do party
/party kick jménohrace – Kick hráče z party
/party leader jmenohráče – Zvolení administrátora party
/party itemshare – Sdílení věcí
/party expshare – Sdílení expů


Frakce
/f help – pomoc s příkazy
/f show frakce/hráč – ukáže detaily frakce či vám ukáže do které frakce patří údajný hráč
/f map on/off – ukáže ascii-art mapu teritoria
/f power nick– zjistí power daného hráče, v případě vynechání jména, ukáže váš power
/f invite nick – pozve daného hráče
/f join jméno frakce – vstoupíte do dané frakce
/f list – seznam frakcí
/f create název – vytvoří frakci
/f disband – zruší frakci
/f leave – opustí frakci
/f chat – přepne chat (public,ally,vlastní frakce)
/f desc text – změní popis frakce
/f tag jméno – změní jméno frakce
/f open – přepne frakci do modu, kdy není potřeba posílat žádosti k příjmutí ale příjme člena okamžitě
/f sethome jmeno_frakce – nastaví frakční home
/f home – teleportuje na frakční home
/f claim  – claimne dané místo vždy jeden chunk
/f autoclaim – zapne auto claimy
/f unclaim – odebere dané claimy
/f owner nick – setne nebo odstraní vlastnictví 16×16 claimnutého teritoria
/f ownerlist – ukáže seznam vlastníků – funguje pouze v daném teritoriu
/f kick nick – vykopne z frakce daného hráče
/f mod nick – dá moderátora danému hráči
/f admin nick – dá administrátora danému hráči
/f title nick titul – nastaví libovolný titul danému hráči
/f ally frakce – uzavře alianci s danou frakcí
/f neutral frakce – dá neutrál dané frakci
/f enemy frakce – uzavře nepřátelství s danou frakcí
/f money balance frakce – ukáže stav učtu frakci
/f money d částka – uloží peníze do frakce
/f money w částka – vybere danou částku z frakce
/f money ff částka frakce1 frakce2 – pošle peníze z frakce do frakce
/f money fp částka frakce hráč – pošle peníze z frakce hráči
/f money pf částka hráč frakce – pošle peníze od hráče do frakce


Mob arena

/ma join first – vstoupí do areny first
/ma join second – vstoupí do areny second
/ma leave – opustí arénu
/ma notready – vypíše hráče, kteří nejsou připraveni
/ma spectate arena – můžete sledovat dění v mob aréně (musí te mít prázdný inventář)
/ma arenas – vypíše list arén
/ma players – vypíše seznam hráčů v aréně


Peti

/mypet – ukáže všechny příkazy
/petinfo nick – informace o petovi (hlad,životy, expy)

/petname nové_jméno – dá nové jméno mazlíčkovi (<black><Můj_pes>)
Barevné možnosti: <black>, <darkblue>, <darkgreen>, <darkred>, <darkpurple>, <gold>, <gray>, <darkgray>, <blue>, <green>, <aqua>, <red>, <lightpurple>, <yellow>, <white>, <magic>, <bold>, <strikethrough>, <underline>, <italic>, <reset>

/petcall (/petc) – přivolá peta
/petsendaway (/petsa) – odvolá peta
/petskill nick – ukáže info o skillu peta


Koně

/horses help – vypíše informace o příkazech
/h delete jméno – vymaže koně z virtuální stáje
/h dismiss – odvolá koně
/h rename staré_jméno nové_jméno – přejmenuje daného koně
/h list – ukáže seznam koní ve stáji


MCMMO

/mcstats – vypíše seznam skillů a jejich hodnoty
/mctop  – seznam nejlepších skillařů
/mctop skill – vypíše seznam nejlepších skillařů daného skillu
/mcscoreboard keep – tento příkaz použijte ve chvíli, kdy se vám objeví tabulka o nové hodnotě skillů (zbývající XP apod.). Po použití tohoto příkazu vám tato tabulka nezmizí
/mcscoreboard clear – odstraní tabulku s infomacemi o skillech


Klany

/klan stats jmeno_hrace – statistika hráče – jeho počet zabití v poslední válce, celkové body, stav online/offline, jméno domovského klanu
/klan stats all – kompletní statistika – v současné době se zobrazí hodnota, jsou-li klany ve válce, údaje o příští naplánované válce a výsledky klanů (celkové body, výhry atd)
/klan leaders – zobrazení vůdců jednotlivých klanů
/klan members – zobrazení členů klanu, zvlášť rozděleni hráči online a offline, leader klanu jako první, označen symbolem *
/klan vote jmeno_hrace – zaslání hlasu pro hráče ve volbě vůdce klanu. Hráč může poslat pouze jeden hlas
/klan votes – zobrazení průběžných výsledků hlasování; jde o setříděný seznam prvních pěti hráčů s nejvyšším počtem získaných hlasů
/klan home – teleport hráče na base pozici klanu
/klan war join – přihlášení do války. Přihlásit se lze 10 minut ještě před začátkem války. Součástí přihlášení je teleport na válečnou base pozici
/klan war disjoin – odhlášení z války, teleport na base pozici klanu
/klan war hist – zobrazení údajů o poslední válce – datum, vítěz, body klanů, vůdcové, válečníci a jejich výsledky


Questy

/quests – pomoc s příkazy
/quests list – seznam dostupných questů
/quests quit – zruší quest
/quests stats – informace -> kolik máte kompletních questů, jaký máte právě přijatý, kolik máte quest bodů…
/quests top číslo – top questeři
/quest – přehled o tom, co máte právě dělat v daném questu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář