Re: Mageros

#22
Věk třetí

Nechali jsme Artaniany překročit Wolferonské hory a vybudovat pevnost Wolferon, která nám slouží jako útočiště, pokud se armáda Ztracených dá znovu do pohybu. Pověřili jsme nejlepšího z našich mágú mimo Kult, aby vybudoval věž nad Wolferonem, nové centrum magie, ochranný kult. Vybudovali jsme Mostohrad, most spojující Ditrii s Rheónem pro případ, že by Wolferon padl, v tom případě bychom utekli na sever a Mostohrad strhli. Jenže sever je obydlený barbarskými kmeny, elfy a trpaslíky, kteří nějak přežili běsnění démonú z Drebonisu. Lidé severu by se nesmířili s naši kulturou a vypukla by další zbytečná válka, ve snaze ušetřit seveřany jsme vybrali hrstku z nás, sám jsem na ně seslal kletbu zapomění, aby odešli žít do oblasti mezi Wolferonem a Mostohradem, aby pro nás získali informace o tom, jaká je kultura na severu. Wolferoňané dostali svého krále, mésto, pár vesnic, svou minulost, kulturu i náboženství, které jsme jim vymysleli za jediný den, aby nevypadali jako příliš silný nepřítel, zároveň aby nemohli být poraženi a aby nevzbuzovali podezření, že se chceme přesunout na sever, jsou to sice jen barbaři a pár trpaslíkú s elfy, ale i ti si zaslouží místo na tomto světě. Kult čtyř se přesunul do véže jižní hlídky a nyní jsme jediným spojením mezi Wolferonem a zbytkem Artanianú. Bohužel se u Wolferoňanú znovu začali objevovat zlé vlastnosti, kterými se kdysi nakazili Drendové a tak je čas usednout na Wolferonský trún. Wolferonské vesnice byli napadeny seveřany a zato jim Wolferoňané zaútočili na jejich posvátná místa. Toto by mohlo dojít až po válku, kterou tento svět nepotřebuje! Je čas nějak šetrině odstraniť krále Rodonira z jeho trúnu, aby to nevypadalo jako zrada Wolferonu, Wolferoňané díky kouzlu zapoměli, kdo jsme a kdo kdysi byli, za tuto cenu si nezaslouží něco takového, jako zradu, musíme se na trún vrátit čistě, ukončit válku mezi severem a jihem a připravit se na boj se Ztracenými, pochytat démony, které Exegon vypustil a znovu očistit Halaru. Dojde tato válka někdy do konce?

========================================================================================================

Toto je všetko. Myslím že to obsahovalo aj ešte nejakú vedlajšiu časť s Iregonom ale tú bohužiaľ nemám. Tak prosím kto to spoznal alebo má kontakt na niekoho z a teamu toho servru prosím napíšte mi sem alebo do sz. Ďakujem.
cron