Adminteam si vyhrazuje právo žádost automaticky zamítnout, pokud byl hráč potrestán za hack client, či jinak vážně poškodil server. (bugování závažného charakteru a další zvýhodňování, velmi nevhodné chování, umyslné lagování apod.)
V případě, že admin shledá nesrovnalosti v hlasování, má právo žádost taktéž hned uzavřít.
Pokud hráč píše nesmyslné příspěvky do unban místnosti, nebo mu je prokázáno umyslné poškozování ostatních svým neopoctatněným proti, bude mu odebrán přístup do dané sekce/může být jinak potrestán.
Pokud je žádost zamítnuta, může být podána nová minimálně po 2 měsíční lhůtě.
Do příspěvku nikdy nepiš osobní údaje typu IP adresa, Facebook, screen z vlastniství účtů apod.!

NeverGuy žiadosť o unban

#1
1. Za čo si dostal ban?
Zdieľal som účet so Samuraj800 a zneužíval som xray bug za účelom skrátenia času pri robení denných a týždenných questov.
2. Popis situácie
klimki_ prichytil Samuraj800 ako ťaží kryštály pomocou xray bugu na mojom účte
/Popis XRay bugu - edit by klimki/
3. Dátum a čas banu
27.2. 20:20 2021 (predtým 26.2. 8:48 2021, len za xray bug)
4. Druh banu
Perma ban
5. Prečo si myslím, že si zaslúžim unban?
Uplynula už docela dlhá doba od zabanovania môjho účtu, počas ktorej som mal dosť času porozmýšľať nad tím, čo som robil a čo som tým mohol spôsobiť.
Priznávam, že to na čom som sa podieľal nebolo správne, ale nerobil som to s úmyslom poškodzovať ostatných a zarábať na bugom získaných kryštáloch.
Chcel som si hlavne ukrátiť čas strávený pri denných a týždenných questoch, pretože som na kryštály nemal moc šťastie a hľadať ich normálne mi zaberalo moc času.
Čo sa týka zdieľania účtu so Samurajom, tak to bolo tiež s toho istého dôvodu.
Samuraj mi pomáhal tieto questy robiť a ja zase jemu lebo sme často neboli online v tej istej dobe.
Tieto questy sú dobrou zábavou, ktorá aj núti hráča občas navštíviť dungeon alebo mining, ale niektoré z nich sú dosť časovo náročné, ako ten s kryštálmi.
Pred banom moja aktivita dosť poklesla kvôli práci, ale aj z osobnej stránky, čož bolo hlavným dôvodom, prečo som sa pokúšal ukrátiť si čas pri questoch.
Nehodlám svoje činy opakovať pretože už som mal problémy aj v minulosti (hlavne s komunitou), nerád by som odchádzal z Epesu s banom bez možnosti návratu a preto chcem týmto požiadať o druhú šancu alebo aspoň o zníženie trestu na tempban.