Adminteam si vyhrazuje právo žádost automaticky zamítnout, pokud byl hráč potrestán za hack client, či jinak vážně poškodil server. (bugování závažného charakteru a další zvýhodňování, velmi nevhodné chování, umyslné lagování apod.)
V případě, že admin shledá nesrovnalosti v hlasování, má právo žádost taktéž hned uzavřít.
Pokud hráč píše nesmyslné příspěvky do unban místnosti, nebo mu je prokázáno umyslné poškozování ostatních svým neopoctatněným proti, bude mu odebrán přístup do dané sekce/může být jinak potrestán.
Pokud je žádost zamítnuta, může být podána nová minimálně po 2 měsíční lhůtě.
Do příspěvku nikdy nepiš osobní údaje typu IP adresa, Facebook, screen z vlastniství účtů apod.!

Re: [GonkManSVK] Žiadosť o unban

#12
Pokud neprovedeš nic nového a podáš si stejně dobrou/lepší žádost za 2-3 měsíce, můžeš počítat s jedním "Pro" ode mě (nemám asi ani problém s tím ti žádost odsouhlasit rovnou s unbanem za 3 měsíce, jak tu psali jiní, ale nevidím v tom nějak velký rozdíl, když to je tvá první žádost po tomto banu, jestli si pro unban budeš muset napsat ještě jednou nebo ne).
Pro