Co se stane s mými věcmi v případě, že budu zabanován?

#1
1. Bydlím sám na residenci
 • Residence bude zmražena
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen to dokázat, může mu být předmět navrácen

2a). Sdílím residenci s více hráči - jsem majitel residence
 • Residence bude zmražena
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen do dokázat, může mu být předmět navrácen. To neplatí v případě, že s majitelem předmětu residenci sdílím
 • V případě, že měl kdokoliv z mé residence vypůjčený nějaký předmět, který zůstal zmražený na residenci, a majitel je schopen dokázat jeho vlastnictví, může mu být předmět navrácen

2b). Sdílím residenci s více hráči - nejsem majitel residence
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen do dokázat, může mu být předmět navrácen. To neplatí v případě, že s majitelem předmětu residenci sdílím
 • Pakliže mám v inventáři i "společné" věci residence, zůstanou zmraženy u mě v inventáři

AT může udělat výjimku, a část věcí odmrazit, v následujících případech:
 • Jednání majitele věcí pomohlo minimalizovat škody v souvislosti s porušováním pravidel zabanovaného hráče
 • Majitel věcí ví o skutečnosti, že hráč porušuje pravidla, a nahlásí jej - tuto povinnost má každý hráč
 • Zabanovaný hráč/majitel věcí pomáhal rozvoji serveru
 • V případě, že tomu napovídá povaha situace a AT to uzná za vhodné

V platnosti od 7. 3. 2021