Co se stane s mými věcmi v případě, že budu zabanován?

#1
1. Bydlím sám na residenci
 • Residence bude zmražena
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen to dokázat, může mu být předmět navrácen

2. Sdílím residenci s více hráči - jsem majitel residence
 • Residence bude zmražena
 • V případě, že měl kdokoliv z mé residence vypůjčený nějaký předmět, který zůstal zmražený na residenci, a majitel je schopen dokázat jeho vlastnictví, může mu být předmět navrácen
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
AT může část věcí odmrazit a vrátit je ostatním členům residence. AT bude v tomto případě zjišťovat, které věci náleží zabanovému hráči a zůstanou zmražené. Ostatním členům residence je pak AT ochoten vrátit alespoň část jejich/společných věcí zmražených na residenci nebo v inventáři zabanovaného hráče, a to při splnění následujících podmínek:
 • Poškozený člen se nijak nesnaží ovlivnit úsudek AT při rozhodování o vrácení věcí ve prospěch svůj či prospěch 3. osoby
 • Poškozený člen nemohl vědět (nevěděl) o skutečnosti, že zabanovaný hráč porušuje pravidla. Pakliže věděl, tak porušování pravidel nahlásil
 • Poškozený člen se nijak nepodílel na porušování pravidel, které souviselo se zabanováním majitele residence

3. Sdílím residenci s více hráči - nejsem majitel residence
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen do dokázat, může mu být předmět navrácen. To nemusí v případě, že s majitelem předmětu residenci sdílím
Pakliže mám v inventáři i "společné" věci residence, mohou být navráceny residenci. AT bude v tomto případě zjišťovat, které věci náleží zabanovému hráči (i nezmražené věci) a zůstanou zmražené. Residenci je pak AT ochoten vrátit alespoň část společných věcí/věcí ostatních členů residence zmražených u hráče, a to při splnění následujících podmínek:
 • Poškozený člen se nijak nesnaží ovlivnit úsudek AT při rozhodování o vrácení věcí ve prospěch svůj či prospěch 3. osoby
 • Poškozený člen nemohl vědět (nevěděl) o skutečnosti, že zabanovaný hráč porušuje pravidla. Pakliže věděl, tak porušování pravidel nahlásil
 • Poškozený člen se nijak nepodílel na porušování pravidel, které souviselo se zabanováním hráče
 • Budou dohledány/určeny věci zabanovaného hráče, které budou zamraženy

AT může udělat výjimku, a část věcí odmrazit, i v následujících případech:
 • Jednání majitele věcí pomohlo minimalizovat škody v souvislosti s porušováním pravidel zabanovaného hráče
 • Majitel věcí ví o skutečnosti, že hráč porušuje pravidla, a nahlásí jej - tuto povinnost má každý hráč
 • Zabanovaný hráč/majitel věcí pomáhal rozvoji serveru
 • V případě, že tomu napovídá povaha situace a AT to uzná za vhodné

Zpětné vracení zamražených věcí
 • Je možné si zažádat o vrácení zabanovaných/zamražených věcí, a to i zpětně
 • Vyřízení žádosti může trvat i několik dní!
 • Je třeba poslat žádost o vrácení prostřednictvím Ticketu na discordu serveru

V platnosti od 5. 9. 2022

Re: Co se stane s mými věcmi v případě, že budu zabanován?

#2
1. Bydlím sám na residenci
 • Residence bude zmražena
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen to dokázat, může mu být předmět navrácen

2a). Sdílím residenci s více hráči - jsem majitel residence
 • Residence bude zmražena
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen do dokázat, může mu být předmět navrácen. To neplatí v případě, že s majitelem předmětu residenci sdílím
 • V případě, že měl kdokoliv z mé residence vypůjčený nějaký předmět, který zůstal zmražený na residenci, a majitel je schopen dokázat jeho vlastnictví, může mu být předmět navrácen

2b). Sdílím residenci s více hráči - nejsem majitel residence
 • Mé věci mi zůstanou v inventáři
 • V případě, že jsem měl vypůjčen nějaký předmět, a majitel je schopen do dokázat, může mu být předmět navrácen. To neplatí v případě, že s majitelem předmětu residenci sdílím
 • Pakliže mám v inventáři i "společné" věci residence, zůstanou zmraženy u mě v inventáři

AT může udělat výjimku, a část věcí odmrazit, v následujících případech:
 • Jednání majitele věcí pomohlo minimalizovat škody v souvislosti s porušováním pravidel zabanovaného hráče
 • Majitel věcí ví o skutečnosti, že hráč porušuje pravidla, a nahlásí jej - tuto povinnost má každý hráč
 • Zabanovaný hráč/majitel věcí pomáhal rozvoji serveru
 • V případě, že tomu napovídá povaha situace a AT to uzná za vhodné

V platnosti od 7. 3. 2021 do 4. 9. 2022
cron