Adminteam si vyhrazuje právo žádost automaticky zamítnout, pokud byl hráč potrestán za hack client, či jinak vážně poškodil server. (bugování závažného charakteru a další zvýhodňování, velmi nevhodné chování, umyslné lagování apod.)
V případě, že admin shledá nesrovnalosti v hlasování, má právo žádost taktéž hned uzavřít.
Pokud hráč píše nesmyslné příspěvky do unban místnosti, nebo mu je prokázáno umyslné poškozování ostatních svým neopoctatněným proti, bude mu odebrán přístup do dané sekce/může být jinak potrestán.
Pokud je žádost zamítnuta, může být podána nová minimálně po 2 měsíční lhůtě.
Do příspěvku nikdy nepiš osobní údaje typu IP adresa, Facebook, screen z vlastniství účtů apod.!

[sad_chicken] Žádost o unban

#1
1) Za co jsi dostal ban?
Nelegální obohacení [nabugované itemy (ne mnou)]

2) Popis situace:
Hráč Shawue mi půjčil své nepoctivým způsobem získané itemy, přesněji bugnuté Azachielovy boty II a Protection V helmu. Itemy jsem si od něj dobrovolně sám vyžádal a poté s nimi hrál. Jelikož hráč Shawue v té době nejevil o hraní na serveru příliš zájem, v podstatě mi ony itemy daroval. Já si je nechával u sebe a schovával mimo chestky na své resce. Poté se na to zřejmě přišlo a já oprávněně dostal ban.

3) Datum a čas banu:
8. 7. 2023 ve 14:10

4) Druh banu:
Permaban

5) Uveď, proč si myslíš, že si zasloužíš unban:
Vím, že to ,co jsem udělal, bylo jen a pouze mé pochybení a zcela mé rozhodnutí, ale na serveru Epes jsem hrál průběžně již zhruba 6 a rád bych ve hraní pokračoval. Je mi jasné, že můj prohřešek rozhodně nepatří mezi ty nejmenší, ale myslím, že se děli i horší věci, proto prosím o druhou šanci. Nechci situaci nikterak zlehčovat, ale činil jsem tak z prostého důvodu - v té době na serveru nebylo moc aktivních hráčů a já se nudil, tak jsem si chtěl hru ulehčit a nebral jsem moc v potaz následky. Pokud bych tedy dostal druhou šanci, dám si veliký pozor, aby se nic podobného z mé strany již neopakovalo.

Re: [sad_chicken] Žádost o unban

#5
Ahoj,
bohužel, unban musíme prozatím zamítnout (narozdíl třeba od Gymcityho, který část věcí odevzdal a "poctivě" nahlásil, jsi ty tak neučinil).
cron