Adminteam si vyhrazuje právo žádost automaticky zamítnout, pokud byl hráč potrestán za hack client, či jinak vážně poškodil server. (bugování závažného charakteru a další zvýhodňování, velmi nevhodné chování, umyslné lagování apod.)
V případě, že admin shledá nesrovnalosti v hlasování, má právo žádost taktéž hned uzavřít.
Pokud hráč píše nesmyslné příspěvky do unban místnosti, nebo mu je prokázáno umyslné poškozování ostatních svým neopoctatněným proti, bude mu odebrán přístup do dané sekce/může být jinak potrestán.
Pokud je žádost zamítnuta, může být podána nová minimálně po 2 měsíční lhůtě.
Do příspěvku nikdy nepiš osobní údaje typu IP adresa, Facebook, screen z vlastniství účtů apod.!

[sad_chicken] Žádost o unban

#1
1) Za co jsi dostal ban?
Nelegální obohacení
2) Popis situace:
Od hráče Shawue mi na mou vlastní žádost byly půjčeny itemy, o kterých jsem zjistil, že jsou získány nepoctivým způsobem. Místo toho, abych to nahlásil a předal A-Teamu, jsem si je nechal a hrál s nimi. Itemy jsem si nechával u sebe a schovával je na své residenci mimo truhly. Krátce poté jsem začal přestávat hrát a po nějaké době následoval ban.
3) Datum a čas banu:
8. 7. 2023 ve 14:10
4) Druh banu:
Permaban
5) Uveď, proč si myslíš, že si zasloužíš unban:
Upřímně, nevím, zda si zasloužím unban, ale samozřejmě bych si přál, aby se tak stalo. To co jsem udělal, bylo nemalé poškození serveru a jsem si toho vědom. Jak to už bývá, v té době jsem si očividně moc nevážil toho, že na serveru mohu hrát - člověk si oné věci začne pořádně vážit, až když ji ztratí... Zde však mám alespoň mizivou šanci na to, abych se mohl opět na server připojit. S myšlenkou této ztráty si budu dávat do budoucna veliký pozor, aby se z mé strany vůči serveru nic podobného neopakovalo. Můj důvod, proč se snažím na server opět dostat je, že na Epesu jsem v minulosti hrál už nějakou řadu let a chybí mi hraní na tomto serveru a tím, že nyní hrát nemohu, je moje touha po hraní ještě větší a o to víc si uvědomuji "vzácnost" tohoto serveru. Těchto pár slov možná neomlouvá moji chybu, proto chci zcela upřímně říct, že mě to mrzí a chci se omluvit celému A-Teamu za můj lhostejný přístup k vývoji serveru a tím pádem i vyjádření mé lhostejnosti k práci všech lidí, kteří se podíleli na chodu serveru. Než jsem dostal ban, ani jsem si neuvědomoval, že tím vlastně serveru akorát škodím a navíc tím zpomaluji rozpracované projekty A-Teamu pro server. O to víc mě to nyní tíží, když vím, že to co jsem provedl, musel někdo řešit a okrádat se tím kvůli mně o svůj čas, který mohl vynaložit 100x lépe... Tudíž, tímto se chci ještě jednou omluvit. Ačkoliv uběhla od mého zabanování nepříliš dlouhá doba, myslím, že jsem si v hlavě srovnal, jak se na serveru chovat, aby se nic podobného už neopakovalo a prosím tedy o zvážení druhé šance. Pokud ještě nenastal čas na můj unban, tak alespoň prosím celý Admin-Team o přijetí mé omluvy. Předem děkuji za jakékoliv vyjádření k této mojí žádosti.
cron