Nová upravená pravidla serveru

 Pravidla-serveru-epesDámy a pánové je to tu, dlouho připravovaná úprava pravidel, která byla konečně sepsána aby byla více srozumitelná a více informovala hráče o tom, co admin team považuje za trestné a co ne.  Mnoho pravidel je nových, nebo nově formulovaných, ovšem to neznamená, že v jistém kontextu nebyla některá nově formulovaná pravidla platná již dříve. Přibylo ovšem i několik zásadních pravidel, která opravdu mění hratelnost.

Doporučujeme tyto hlavní změny a novinky přečíst

Omezení či úprava pravidel, nebyla přidána proto abychom vám ztížili hratelnost, nebo vás dusili, nýbrž aby někteří hráči nevyužívali určitých kliček proti vám a aby byla nastolena co nejvíce rovná práva pro všechny. Chceme aby vám hráči nelagovali server, hráli fér a dodržovali pravidla, která mají za cíl přinést více spravedlnosti pro poctivé hráče. Doufáme, že s novým zněním pravidel nastane méně prohřešků ze strany hráčů :)

Určité nové části pravidel (např. RS farmy, atd.), příjdou v platnost 8. 4. 2016.

Legenda:

Zelenou barvou – jsou označena pravidla nová, nově formulovaná, či důležitá

červenou barvou – jsou označena pravidla vyřazená z pravidel + přeškrtnuta

fialovou barvou – je označen paragraf pravidel

§2) Uživatelské účty

1) Zákaz multiaccountingu. Je povoleno vytvořit a používat maximálně 2 herní účty / domácnost. (toto pravidlo dovoluje tedy ve vaší domácnosti disponovat pouze 2 herními účty, počítáme se situaci jako (bratr a sestra)

8) Je povoleno převzetí/předání jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na serveru maximálně dva účty.

(toto pravidlo/výsada bylo zrušeno z důvodu, že ani AT pak nemá přehled s kým vlastně na účtu píše a jeden účet projde rukama až 5 hráči, tyto situace již nechceme na dále podporovat a může být důvodem pro udělení trestu)

10) Jsou zakázány pokusy o připojení se na cizí uživatelské účty, či přihlašování se na cizí účty!

12) Je také zákázáno herní účty zapůjčovat.

Do pravidel byl také přidán malý dodatek k 13 pravidlu, druhého odstavce

13) V případě neaktivity delší než 30 dnů si vyhrazujeme právo smazat uživatelský účet a všechny aktivity spojené s uživatelem bez varování.

a)      Pro ochranu residence, staveb, a herních účtů před tímto pravidlem v době před plánovanou neaktivitou je možné požádat AT na emailu http://www.epesuj.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=6114&sid=c40ef6ab339887314100d7ecaeb16e2e, Tato žádost po vyhodnocení Administračního teamu může tuto dobu u jednotlivých hráčů prodloužit.

14) Hráčský skin nesmí obsahovat prvky symbolizující rasismus, pornografii, extremistické a nevhodné symboly. 

15) Obchodování je povoleno ale musí být provedeno tak, aby nebyl nutný zásah administrátorů. Tzn.:Pokud hráč A prodává např. luk a hráč B bude platit pomocí PP, tak hráč B koupí SMS s PP na jméno hráče A, a hráč A po obdržení PP pošle luk. Pokud ovšem budete podvedeni, je to vaše chyba a my to nebudeme řešit!     Jiný druh obchodování není povolen a to ani prodej účtů. Při porušení pravidla hrozí BAN.

(toto pravidlo bylo zrušeno, nyní budou takové obchody postihovány přísnými tresty)

17) Převody premium výhod, herních účtů, statistik a herního obsahu hráčů na jiné herní účty není možné. (Vyjímku tvoří hráči, kteří chtějí převést herní účet z warez účtu na originální MC účet.)

18) Obchodování mezi hráči pomocí PP, SMS, Paysafe a dalších platebních či mimoserverových metod je přísně zakázáno a AT za ně odmítá nést jakoukoliv odpovědnost.

(toto pravidlo zavádíme po opakovaných podvodech při obchodování těmito metodami mezi hráči, navíc z estetického hlediska v chatu o prodejích a prodeji účtů opravdu nechceme vídat. Pokud někdo bude chtít obchodovat, může být banován)

§3) Mody a Texture packy

3) V případě, že používáte úpravy herního clienta (tzv. mody) a admin team vyhodnotí toto chování jako nestandartní či velmi zvýhodňující, může být toto chování důvodem pro udělení zákazu vstupu na server (banu, ipbanu)

Takové riziko na sebe berou všichni hráči, kteří mody používají.

(Mezi takové nestandartní chování modů patří i např. automatické funkce typu autorepair, autoheal a další podobné chování.)

(toto pravidlo bylo zavedeno pro obeznámení hráčů, kteří si přizpůsobují námi povolené mody do podoby nepovolených modů, jako je autoheal, autorepair, auto clickt atd.) Módy uvedené v pravidlech jsou povoleny, ale tyto hráčské naprogramování modů z nich dělají takový hack tool, který rozhodně nemůžeme ponechat jako povolený.

§4) Griefing a budování

Zde bylo opraveno několik definic a drobně upraven kontext. Za zmínku stojí úprava:

8) V případě nevhodně postavené stavby, stavby která porušuje pravidla či esteticky nezapadá do kontextu světa či oblasti, si vyhrazujeme právo tuto stavbu smazat či upravit. Tuto úpravu musí hráč respektovat a ponechat netknutou.

§5) Herní svět

8) Zákaz používání automatických redstonových farem, automatických elíkáren, automatických sklízení farem a dalších náročných redstonových obvodů. (pro všechny světy)

Toto je jedno z nejzásadnějších nových pravidel, jak mnozí hráči ví těmito farmami dokáží lagovat server nemalým způsobem a přidávají tím vrásky na čele nejen nám, ale i ostatním hráčům na serveru. Podle všeho, ale ve stylu serveru, který tvoříme nejsou třeba obrovské továrny na výrobu elixírů, sklízecí vodní farmy a další stroje, které zbytečně lagují a do kontextu středověkého světa nezapadjí. Ač víme, že je na serveru mnoho šikovných RS stavitelů, tuto část musíme chtě nechtě omezit.

14) Je zakázáno vytvářet residence na místech, která nejsou určena pro stavění. (v místech, kde nelze stavět bloky). Povoleno stavění a budování residencí je jen ve světě World.
15) Je zakázáno vstupovat s efekty a buffy zlatých jablek do míst, kde je technicky bráněno použití těchto předmětů. (Tzv. portování s EGA)

(ano to je to používání EGA, když se na místě, kde to jde, sní hráči zlatá jablka a portnou se do místa, kde jíst nejdou a následně tohoto svého zvýhodnění náležitě využívají ke vzteku ostatních hráčů. Ač je to další věc která byla vždy trestná vypsali do vlastního pravidla)

 §6) Tresty

6) Pokud hráč obdrží ban/Ipban, je před odesláním unban sms nutné schválení administračního teamu. Schvalovací proces můžete nalézt: https://www.epesuj.cz/unban/

§7) Chyby ve hře

1) Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře Admin teamu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu.

a)      Nahlásit chybu může hráč prostřednictvím herního fóra, emailu, nebo odpovídajícího formuláře http://goo.gl/forms/hxcrhWFfdv

§8) Chat a herní systém

V tomto oddílu pravidel, jsme přidali mnoho nových formulací, ale zde vypíšeme pouze ty nejdůležitější z nich.

3) Je zakázáno urážení ostatních hráčů, vkládání sprostých slov do hry a zastrašování hráčů ve veřejném herním chatu a viditelné části webového rozhraní.

(zde bychom rádi upozornili, že nadále AT nebude řešit běžné prohřešky v MSG, aliančních chatech, které jste nám posílali ve screenech atd. je to pro všechny členy teamu zbytečně administrativně náročné a věříme, že jste natolik dospělí, že nás nadále v tomto směru nebude třeba :))

13) Zakázáno mít pozici home v cizí residenci , dungeonu, frakčních a questových světech a lokacích worldbossů!

20) Všechna zde uvedená pravidla se týkají veřejného chatu a všech dalších služeb Epesu. 

(To znamená, že se tato část pravidel týkají, fóra, webovek, TS serveru a dalších míst)

21) Při cílených provokacích Administračního teamu je toto chování trestné!

23) Hráč disponující schopností neztrácení inventářů (premium rank), který zemřel a odpojil se ze hry či byl ze serveru vyhozen, aniž se mu stihl inventář obnovit, se musí ve stejný den události připojit a nechat svůj inventář obnovit. V případě, že tak neučiní, nebude na jeho případnou ztrátu inventáře brán zřetel.

(toto byl častý problém mizení inventáře, který nadále nebudeme řešit, pokud hráč samotný, toto riziko nebude minimalizovat. To znamená, pokud vás to ze hry vykopne dříve, než se vám inventář obnovil, musíte se co nejdříve připojit. Jinak inventář zmizí a vpodstatě vaším přičiněním)

§11) PVP souboje a questy

5) Je zákaz používat speciální předměty k vědomému poškozování serveru
7) Je zakázáno obchodovat s questovými (úkolovými) jedinečnými předměty. (takovými, které může získat podle standartního postupu pouze jednou)
8) Je zakázáno opakovaně získávat předměty z questů, pokladů.

§12) Pravidla parcel

Tato pravidla se týkají nováčkovských lokací /res tp vesnickaXX) – „/warp parcely“.

Symbol XX představuje číslo jednostlivých parcel.

1. Domečky jsou určeny pro nováčky
2. Z této lokace může vlastnit 1 hráč pouze 1 domeček
3. Domečky není možné přestavovat, upravovat nebo snad dokonce bourat!

4. V parcelách je zakázáno provozovat Chest shop
5. V případě neaktivity delší než 30 dnů bude domeček zabaven a hráč ztrácí nárok na všechny věci v něm schované.
6. Je zakázáno rušit residenci parcely – v případě, že už resku nechcete, kontaktujte administrátora nebo moderátora a residence vám bude odebrána.

7. V případě porušení pravidel parcel bude parcela uvedena do původního stavu s případným trestem hráče bez přechozího varování.

§13) Dungeony, Worldbossové a RPG levely

Tento oddíl byl přidán zcela nově a brzy se ještě rozroste o konkrétnější definice, pro vaší lepší orientaci v pravidlech.

1) Je zakázáno vstupovat jakýmkoli nestandartním způsobem do lokacích bez splněných podmínek nutných ke vstupu. (např. nedostatečný RPG level, nesplněný quest atd.)
2) Je zakázáno získávat RPG zkušenostní body na místech a z příšer, ke kterým hráč nemá povolený vstup (např. na základě RPG levelu, nesplněného questu atd.)

       (žádné tahání bossů z dungeonů, do kterého nemá hráč přístup)

3) V dungeonech je zakázáno osedlávat své prémium mazlíčky.

(toto pravidlo by mělo být technicky ošetřeno, ale pro jistotu to sem připíšeme :))

4) Je zakázáno bojovat proti příšerám či lidem, bez platného přihlášení na server.

(toto považujeme za opravdu veliký prohřešek, nikdy nic nedělejte dokud se nepřihlásíte)

5) Je zakázáno bossy zabíjet využitím „mrtvých míst“ tj. míst ve kterých worldboss na hráče neútočí.

(boss by měl být výzvou, nikoli stojícím sloupem, který neútočí)

6) Je zakázáno vyvolávat u bossů více než 1 vlka najednou.

(opravdu se nám nelíbí, když hráč vyšle skupinku vlků a jde si pustit film, takové chování bude trestné)

6 komentářů u “Nová upravená pravidla serveru

  • Platí to pro všechny stejně. Pokud víš, že zde nebudeš déle než 30 dní, tak na foru v sekci Obecné máme topic, kde se můžeš nahlásit, že nebudeš delší dobu aktivní a v takovém případě se věci nebudou mazat.

   Ovšem je třeba myslet na to, že taková „ochrana“ není neomezená.

 1. 5) Je zakázáno bossy zabíjet využitím „mrtvých míst“ tj. míst ve kterých worldboss na hráče neútočí.

  (boss by měl být výzvou, nikoli stojícím sloupem, který neútočí)¨

  Zajímalo by mě, zda je možné odházet bosse do rohu místnosti. Neboli, zda je roh počítán za „mrtvé místo“.

  • Pokud na tebe bude útočit, vysílat kouzla apod., tak by to mělo být v pořádku. Jsou však místa ze kterých na tebe boss nemůže a takové místa někteří zneužívají ve svůj prospěch, takže zabíjejí bosse aniž by utrpěli nějakou újmu. A právě toto je trestné.

Napsat komentář