Novinky & Restart miningu

NovinDnešní dopolední den byl věnoven testování nového obsahu a několika oprav týkajících se převážně WorldBossů.

Stavební soutěžpostav Labyrint byla prodloužena do 22. 12. 2015

Novinky:

 • Upraven WB Gobliní král
  • Snížena odolnost zbroje
  • Snížen DMG
  • Navýšen droprate
 • Upraven speciální boss Pekelný obr
  • Odstraněn úlomek duše
  • Zvýšena šance na drop Démonického prachu
 • Opraven spawn Saladina, Salfera a Salazara
 • Opraven text temného oltáře
 • Odstraněn zavádějící crafting recipe
 • Odstraněn starý obchodník s orby
 • Testování statistického pluginu

==========================================================
restartmininguDnes 9.12.2015 ve večerních hodinách proběhl restart světa mining.
Další restart je plánovaná na 23.12.2015.

Napsat komentář