Pravidla

Pravidla

Pravidla pro starý server EPES, která budou brzy upravena 🙂 přesto klíčové věci stále platí 🙂

§1) Obecná pravidla

 1. Připojením se na servery Epes spadající pod www.epesuj.cz hráč souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly a podmínkami!
 2. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Pravidly a Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami a pravidly seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami a pravidly souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.!
 3. Za porušení pravidel bude hráč potrestán.
 4. Členem admin teamu je hráč, který má rank „eventer“, „moderátor“, „helper“, „helper+“, „admin“ a „Optimalizer“, dále jen „Administrační tým/Admin team/ AT“.
 5. Admin team si vyhrazuje právo na změnu pravidel za účelem zjednání lepší hratelnosti, vyváženosti a bezpečnosti. O změnách budou hráči včas informováni na hlavní stránce hry daného serveru.
 6. Admin team neručí a nenahrazuje škody způsobené nedodržením jakýchkoliv pravidel, zde uvedených!
 7. Pokud hráč ví o skutečnosti, že jiný hráč porušuje pravidla, je povinen tuto věc neprodleně ohlásit Admin teamu. V opačném případě může být sám potrestán.
 8. Veškerý herní obsah, jako jsou herní předměty, peníze, herní účty či postavené bloky, jsou majetkem serveru a v případě jakékoliv ztráty není nárok na odškodnění ze strany serveru!
 9. Vyložení pravidel je možné pouze adminem serveru.
 10. Zákaz pořizování a šíření interních osobních informací, fotek a audiovizuálních nahrávek vztahující se ke členům AdminTeamu i ostatním hráčům, bez jejich vědomí, nebo souhlasu.
 11. Hráč registrací souhlasí s ustanovením o ochraně osobních údajů, případně k nahlednutí zde.Nové
 12. Server nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby.

 §2) Uživatelské účty

 1. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek a pravidel, oprávněn:kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele.
 2. Zákaz multiaccountingu. Je povoleno vytvořit a používat maximálně 2 herní účty / domácnost.(Pokud si změníte nick na Mojangu, bude tento účet považován jako nový a nelze na něj převést výhody a práva z původního účtu)
 3. Nepoužívejte hesla, která již používáte k přihlašování k jiným webovým aplikacím, programům, či službám! (Např. heslo k emailu, heslo na facebook, heslo z jiného serveru atd.)
 4. Nepoužívejte u svých účtů hesla, která lze snadno odhalit (např. stejný nick a heslo). Heslo by mělo obsahovat alespoň jednu číslici.
 5. Je zakázáno komukoliv sdělovat přístupové heslo ke svému účtu.
 6. Je zakázáno vést herní účet pro komerční účely.
 7. Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty,  za reálný zisk.
 8. Nabízení, prodej a výměna účtu, herních itemů či jakýhkoli jiných služeb za účelem reálného zisku je zakázáno.
 9. Jakékoli odkazy v herním chatu či webovém rozhraní, které odkazují na jiné než servery Epesuj, či web serveru Epesuj, jsou zakázány.
 10. Je zakázáno obcházet zákazy hraní (bany) na našich serverech, a to jakýmkoliv způsobem!
 11. Jsou zakázány pokusy o připojení se na cizí uživatelské účty, či přihlašování se na cizí účty!
 12. Pokus o neoprávněné připojení se na účet člena Admin Teamu bude trestán okamžitým ipbanem!
 13. Je také zákázáno herní účty zapůjčovat.
 14. V případě neaktivity delší než 30 dnů si vyhrazujeme právo smazat uživatelský účet a všechny aktivity spojené s uživatelem bez varování.
  • Sjednat si vyjímku již není možné a s residencemi je nakládáno následovně:
  • Hráčská residence může být smazaná po: 3 mesících neaktivity
  • Zakoupená parcela může být smazaná po: 1 měsíci neaktivity
 15. Hráčský skin nesmí obsahovat prvky symbolizující rasismus, pornografii, extremistické a nevhodné symboly.
 16. Hráč je povinen v případě chyb, nesprávného fungování jeho účtu či shledá-li  nadměrná oprávnění na svém účtu, tuto skutečnost neprodleně nahlásit administrátorům serveru Epes.
 17. Je zakázáno připojování se přes proxy servery, anonymizéry a to za jakýmkoliv účelem.
 18. Převody premium výhod, herních účtů, statistik a herního obsahu hráčů na jiné herní účty není možné. (Pokud si změníte nick na Mojangu, bude tento účet považován jako nový a nelze na něj převést výhody a práva z původního účtu)
 19. Jakékoliv obchodování prostřednictvím mimoserverových plateb (výměna účtů, obchodování s PSC mezi hráče.) je přísně zakázáno a trestáno. 

§3) Mody a Texture packy

 1. Je zakázáno používání jakýchkoliv pomocných programů, X-ray modů či X-ray texture packů, které zvýhodňují hru! Povolenou vyjímku tvoří pouze Minimapa a standartní balíky texture packů!
 2. Pokud si nejste jisti, zda je mod nebo nástroj dovolen, požádejte o konzultaci Admin team! Seznam povolených modů naleznete ZDE.
 3.  V případě, že používáte úpravy herního clienta (tzv. mody) a admin team vyhodnotí toto chování jako nestandartní či zvýhodňující, může být toto chování důvodem pro udělení zákazu vstupu na server (banu, ipbanu) 

Takové riziko na sebe berou všichni hráči, kteří mody používají. (Mezi takové nestandartní chování modů patří i např. automatické funkce typu autorepair, autoheal a další podobné chování.) §4) Griefing a budování

 1. Na hráče, který byl okraden a neměl vytvořenou residenci, admin může a nemusí brát zřetel! Proto je nutné mít residenci!
 2. Je zakázáno ničit stavby cizích hráčů v základním světě World!
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem umisťovat proud lávy a vody na cizí budovy a pozemky.
 4. Je přísný zákaz jakékoliv manipulace s bloky, stavbami, lokacemi a předměty, které přidá člen admin teamu za účelem jiným než darování či odměny  v soutěžích! 
 5. Je zakázáno nechávat neoznačené a nezasypané 1×1 díry ve všech světech.
 6. Je zakázáno stavět stavby o rozměrech 1×1, sloupy, nesmyslné tvary či ilegální, nevhodné symboly ve všech světech.
 7. V případě neaktivity hráče delší než 30 dnů, si vyhrazujeme právo smazat jakoukoliv jeho stavbu, včetně herních předmětů bez varování!
  1. Sjednat si vyjímku již není možné a s residencemi je nakládáno následovně:
  2. Hráčská residence může být smazaná po: 3 mesících neaktivity
  3. Zakoupená parcela může být smazaná po: 1 měsíci neaktivity
 8. V případě nevhodně postavené stavby, stavby která porušuje pravidla či esteticky nezapadá do kontextu světa či oblasti, si vyhrazujeme právo tuto stavbu smazat či upravit. Tuto úpravu musí hráč respektovat a ponechat netknutou.

§5) Herní svět

 1. Zakázano stavět domy bez reálně vypadajících základů (tj. zákaz stavění domů ve vzduchu).
 2. Zakázáno stavět domy pouze z jednoho materiálu (tzv. Cobble domy)
 3. Zakázáno zanechávat blocky listí ve vzduchu (tj. pokácení stromů a ponechání koruny) ve všech světech – vyjma Mining světa. 
 4. Zákaz stavění frakčních sídel pod vodou nebo lávou.Svět Chiméra
 5. Zákaz jakékoliv manipulace s vodou a lávou.Svět Chiméra
 6. Zákaz využití vody a lávy k obranným účelům. (např. proti výstřelům z děl)Svět Chiméra
 7. Zákaz využívání a provozování XP farem, či jiných lagovacích nástrojů (strojů zpomalující plynulost hry)
 8. Zákaz používání náročných automatických redstonových farem, automatických elíkáren, automatických sklízení farem a dalších náročných redstonových obvodů. (pro všechny světy) 
 9. Člen AT má právo zničit lagující nástroje, stroje, farmy, elikárny a redstoun obvodů, bez náhrady pokud uzná za vhodné.Nové
 10. Zákaz vlastnění a využívání spawnerů ve všech světech.
 11. Každý nalezený spawner musí být ihned odstraněn.
 12. Je přísně zakázáno sdělovat hesla či souřadnice k pokladům, tajným lokacím, questovým lokacím či world bossům jakýmkoli způsobem.
 13. Je zakázáno portování hráčů k pokladům, questovým lokacím a lokacím omezeným RPG levely. 
 14. Je zakázána teleportace na jmenovité administrátorské residence, (tj. residence vytvořené adminem) bez svolení administrátorů. Trestné je i navádění ostatních  k portování se na tyto residence. 
 15. Je zakázáno vytvářet residence na místech, která nejsou určena pro stavění. (v místech, kde nelze stavět bloky). Povoleno stavění a budování residencí je jen ve světě World.
 16. Je zakázáno vstupovat s efekty a buffy zlatých jablek do míst, kde je technicky bráněno použití těchto předmětů. (Tzv. portování s EGA).

 §6) Tresty

 1. Tresty za porušení posuzuje oprávněný člen Admin teamu, dle svého uvážení udělí úměrně odpovídající trest. viz. Dodatek k systému trestů.
 2. Hráč se může v případě nesouhlasu s potrestáním odvolat k nadřízenému členu Administračního teamu (pokud nějaký další nadřízený je).
 3. Rozhodnutí Admina je konečné a nelze se proti němu odvolat!
 4. Administrační team si vyhrazuje právo na potrestání i v případě, že podvodné trestné jednání není uvedené v pravidlech!
 5. V případě porušení některého z uvedených pravidel, může být hráč potrestán i  v případě, že server podpořil finanční částkou!
 6. Pokud hráč obdrží ban/Ipban, je před odesláním unban sms nutné schválení administračního teamu. Schvalovací proces můžete nalézt: https://www.epesuj.cz/unban/ 
 7. Je zakázáno obcházet aktivní tresty pomocí jakýchkoli prostředků. new
 8. Je zakázáno vytvoření dalšího herního účtu pro účely obcházení aktivního trestu.
 9. Při jakémkoli obcházení aktivního trestu si Admin vyhrazuje právo tento čin potrestat dle uvážení.

§7) Chyby ve hře

 1. Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře Admin teamu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu.
  1.  Nahlásit chybu může hráč prostřednictvím herního fóra, emailu
 2. Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k banování herních účtů, nebo k jiným trestům.
 3. Je zakázáno získávat herní předměty a výhody jiným než standartním způsobem.

§8) Chat a herní systém

 1. Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel hry či se jiným způsobem pokoušet narušit její chod.
 2. Je zakázáno používat nickname(jméno), který obsahuje vulgární výrazy či obsahuje ilegální podtext (např. projev rasismu či politického hnutí)
 3. Je zakázáno urážení ostatních hráčů, vkládání sprostých slov do hry a zastrašování hráčů ve veřejném herním chatu a viditelné části webového rozhraní.
 4. Jsou přísně zakázany jakékoliv formy projevů rasismu, pornografie, politického extremismu!
 5. Je zakázáno vydávat se za člena Admin teamu a odkazovat se na konexe spojené s Admin teamem.
 6. Zakázáno vyhrožování (v herním duchu je tolerováno) a podvodné jednání mezi hráči !
 7. Je zakázáno vkládat do hry odkazy na stránky s obsahem porušujícím autorská práva či reklamy na cizí servery a stránky.
 8. Zakázán je též spam jakéhokoliv formátu! (př. /tpa, alianční pozvánky atd.)
 9. Je zakázáno žádat administrační tým o peníze, herní předměty, změnu herního modu atd.!
 10. Zakázáno podávat administračnímu týmu lživá obvinění, či informace!
 11. Jsou zakázány podvodné obchody (např. nedodržení podmínek obchodu, lákání do residence za účelem zabití, nedokončení obchodu atd.)!
 12. Využívání neznalosti nezkušených hráčů k oloupení nebo ztrátě věcí. (Záleží, jak posoudí admin.)
 13. Zakázáno mít pozici home v cizí residenci , dungeonu, frakčních a questových světech a lokacích worldbossů!
 14. Zakázáno vytvoření residence na území Chimery!
 15. Zakázány Claimy v jiných světech než je Chimera!
 16. Zakázáno útočit ze safezony na hráče mimo safezonu.
 17. Jsou přísně zakázány projevy šikany a hrubého chování!
 18. Je zakázáno napodobovat členy admin teamu!
 19. Projevy zesměšňování AT a helperů mohou být považovány za nevhodné a trestné.
 20. Všechna zde uvedená pravidla se týkají veřejného chatu a všech dalších služeb Epesu.
 21. Při cílených provokacích Administračního teamu je toto chování trestné! 
 22. Pojmenovávání skupin či frakcí vulgárními názvy či názvy, které by mohly vést  k záměně (např. admin, vip, moderator… atd.)
 23. Hráč disponující schopností neztrácení inventářů (premium rank), který zemřel a odpojil se ze hry či byl ze serveru vyhozen, aniž se mu stihl inventář obnovit, se musí ve stejný den události připojit a nechat svůj inventář obnovit. V případě, že tak neučiní, nebude na jeho případnou ztrátu inventáře brán zřetel.

 §9) Finanční podpora serveru

 1. Finanční podporu serveru nelze vymáhat zpět, peníze jsou použity na podporu soukromého serveru server.epesuj.cz, webové stránky, virtuálního serveru, TS!
 2. Výhody, které hráči podporující server získají nejsou trvalé a vyhrazujeme si právo je kdykoliv změnit nebo zrušit.
 3. Výhody, které hráči podporující server mají, končí buď vypršením doby, porušením pravidel, nebo zánikem serveru.
 4. Premium výhody (vip ranky, sponzor, PP body atd.) jsou vždy spjaty s daným uživatelským účtem uvedeným při podpoře serveru a jsou nepřevoditelné na jiné účty.

§10) Eventy

 1. V případě, že na serveru probíhá event, platí pro něj mimo ostatních pravidel specifická pravidla, která jsou vymezená provozovatelem eventu.
 2. Nejsou-li pravidla vyjádřena jasně provozovatelem eventu, platí pro daný event zákazy

a)      jakékoli formy teleportace na hráčeb)      ničení eventového prostředíc)      jakýmkoli způsobem narušovat průběh eventůd)     prozrazovat odměny v soutěžích před tím než je ukončenae)      získat odměnu jiným, než oficiálně stanoveným způsobemf)       zákaz soukromých i globálních zpráv provozovateli eventu, pokud se zpráva eventu přímo netýká, nebo ji provozovatel nevyžaduje.§11) PVP souboje a questy

 1. Je zakázáno se uprostřed bojů odpojovat ze serveru či teleportovat pryč.
 2. Je zakázáno používat jakýchkoliv programů zvýhodňujících hru.
 3. Je zákaz využívat slabin serveru k proniknutí do cizích staveb.
 4. Je zákaz používat speciální předměty k vědomému poškozování serveru
 5. Je zakázáno léčit cizí bosse ( léčivý skill na luku apod.)
 6. Je zakázáno obchodovat s questovými (úkolovými) jedinečnými předměty. (takovými, které může získat podle standartního postupu pouze jednou).
 7. Je zakázáno opakovaně získávat předměty z questů, pokladů.

§12) Pravidla parcel NovéTato pravidla se týkají nováčkovských lokací /res tp vesnickaXX) – „/warp parcely“.Symbol XX představuje číslo jednostlivých parcel.1. Domečky jsou určeny pro nováčky2. Z této lokace může vlastnit 1 hráč pouze 1 domeček 3. Domečky není možné přestavovat, upravovat nebo snad dokonce bourat!4. V parcelách je zakázáno provozovat Chest shop5. V případě neaktivity delší než 30 dnů bude domeček zabaven a hráč ztrácí nárok na všechny věci v něm schované.6. Je zakázáno rušit residenci parcely – v případě, že už resku nechcete, kontaktujte administrátora nebo moderátora a residence vám bude odebrána.7. V případě porušení pravidel parcel bude parcela uvedena do původního stavu s případným trestem hráče bez přechozího varování.§13) Dungeony, Worldbossové a RPG levely 

 1. Je zakázáno vstupovat jakýmkoli nestandartním způsobem do lokacích bez splněných podmínek nutných ke vstupu. (např. nedostatečný RPG level, nesplněný quest atd.) 
 2. Je zakázáno získávat RPG zkušenostní body na místech a z příšer, ke kterým hráč nemá povolený vstup (např. na základě RPG levelu, nesplněného questu atd.) 
 3. V dungeonech je zakázáno osedlávat své prémium mazlíčky.
 4. Je zakázáno bojovat proti příšerám či lidem, bez platného přihlášení na server. 
 5. Je zakázáno bossy zabíjet využitím „mrtvých míst“ tj. míst ve kterých worldboss na hráče neútočí. 
 6. Je zakázáno vyvolávat u bossů více než 1 vlka najednou.

Pravidla jsou platná ke dni 5. 4. 2016