Vládce světa

update-vladceFrakční bouře event: 16:00, 17:00 a 19:00 každý den

Turnaj vládce světa: Vždy uvedeno v novém článku na webu

Počet fragmentů nutných k přihlášení: 7

Z každé frakce se může zúčastnit maximálně: 1 zástupce

Minimální počet frakčních claimů:  5 členů a 50 claimů.

Vládce světa je neomezeným „králem“ Chimery! Jeho moc je nezměrná a jen těžko s ním může někdo soupeřit. Ti, kteří si vybojují v chiméře titul vládce světa čeká sláva, bohatství a moc.

Vůdci frakcí mají šanci tento titul a postavení získat, dobrým vedením frakce, pevným spojenectvím a strategií.

Schopnosti vládce světa:

 • několik řad srdcí
 • proměna v draka new
 • vládcův chat /vladce text new
 • pořádání gladiátorských turnajů new
 • pořádání eventu štastné skákačky new
 • proměny ve zvířata a příšery
 • pořádání oficiálních návštěv měst new
 • vybírání daní / rozdávání dotací new
 • ovládání času new
 • hněv vládce / chvála vládce new
 • buffy  pro vládce new
 • spawn příšer v hradu new
 • speciální warpy k trůnu new
 • vlastní hrad v chimeře new
 • vampíří sarkofág new
 • Speciální mazlíček Wither
 • přístup na trůn
 • zápis do dějin
 • Možnost získat Císařovi duše (asian)
 • Možnost vstoupit do dungeonu Asiana (asian)

Jak se stát vládcem?

Vládcem světa se může stát ten nejlepší vůdce frakce, který se zůčastní hlavního Turnaje vládců světa, kde v legendárním zápase prokáže odvahu, bojové schopnosti a porazí své nepřátele.

Turnaj vládce světa

Tento turnaj probíhá pouze jednou za měsíc, v předem určený čas a účastnit se ho mohou pouze vůdci frakcí, kteří získají dostatečný počet Fragmentů/pečetí vládce během měsíce.

Podmínky pro vstup na Turnaj vládce

Aby mohl vůdce frakce do tohoto turnaje vstoupit, musí nejprve získat Fragmenty vládce, které ho budou opravňovat na tento legendární turnaj vstoupit. Tento fragment lze získat, na vládcovském frakčním eventu každodenním eventu frakční bouře

Nová podmínka!

Frakce, která se na turnaj hlásí musí mít alespoň 5 členů, a 50 claimů.

Turnaje se nemůže účastnit speciální mírumilovná frakce TheLadies

Během turnaje je zakázáno používat /v b (schopnost vampíra)

Během turnaje je zakázáno vyvolávat mazlíčky, či jiné zvěrstvo

Vládcovský frakční event

Tento speciální event probíhá každý den od 17:00 v hradu vládce světa. Přesně v 17:00 se ve vstupní místnosti otevře portál, do kterého lze vstoupit do legendární síně zvané „síň věků“.

V této síni se po uzavření portálu utkají jednotlivé frakce, o mocný artefakt jménem Fragment vládce, který ze zůčastněných bojovníků může získat pouze jeden, který přežije, překoná překážky a porazí ostatní nepřátele z cizích frakcí.

Frakční bouře

Tento speciální event probíhá každý den od 16:00, 17:00 a 19:00 na přesně daných místech v PVP frakčním světě Chiméře. Na tomto místě má frakce, nebo její člen za úkol ovládnout dané území po dobu 45 sekund. Pokud toto místo zvládne ovládnout, získá Pečet / Fragment vládce světa, a malou odměnu.

Tyto fragmenty lze směnit v den Turnaje vládců u sluhy vládce, za pergamen opravňující ke vstupu na hlavní Turnaj vládce, který se koná jednou za měsíc. Počet fragmentů ke vstupu na turnaj se může změnit a je vždy uveden na webových stránkách.

Pouze vládce světa se nemůže Frakční bouře zúčastnit.

Poznámky & pravidla vládce:

V případě, že se někdo bude pokoušet získat fragment  vládce, jiným než čestným způsobem bude potrestán banem a ztrácí nárok na získání trůnu celá jeho frakce!

V případě, že hlídač píše v chatu, že je vládce v boji, nesmí vládce použít /suicide. Nebo se odpojit z boje! V opačném případě bude svržen.

Vládce světa se sám nesmí přímo účastnit pořádaných eventů a získat odměnu. Mezi tyto vládci zapovězené eventy patří:

 • Vládcovský frakční event (zbytek jeho frakce se účastnit může)
 • Gladiátorský event
 • Šťastná skákačka
 • Vstup do jiných světů v podobě draka (vládce nesmí být neviditelný a létat v jiných světech než Chiméra)

vladcesveta-dungeonDungeon Asiana

Vládce světa může z válečníků Guo v Asianu získávat mocné předměty zvané Císařova duše, které lze spojit a vytvořit tak vzácný předmět jménem Vládcovo právo. Vládce si však musí dát pozor na to, aby ho cizí válečníci nepřepadli a nepřipravili ho o vládce, protože pouze titul vládce světa umožňuje získávat Císařovi duše.

Předmět Vládcovo právo umožní vstoupit vládci světa do temné pokladnice jménem Asiana. Zde si může vládce na pomoc přivolat pomocí party své věrné válečníky, kteří mu pomohou v boji proti nástrahám tohoto nového unikátního dungeonu na jehož konci čeká otevření Asianské pokladnice!

Tento dungeon je týmový, samotný vládce v něm snadno zahyne.

Historie Vládců:

 1.  Cernamamba
 2.  Crazybeer
 3.  Kremes
 4.  Melman
 5.  InTEr_CZE
 6. MartY
 7. Blue__girl
 8. Thor96
 9. N1zzo
 10. sumovec1
 11. N1zZo
 12. Amorph1x_
 13. Deicidal
 14. SkullThroneCZ
 15. LordEpsilon
 16. Achilleus27
 17. SkullThroneCZ
 18. kaemon
 19. Lubariss
 20. Thesoreon
 21. Aircraft300
 22. Darkness_Funny
 23. Amorph1x_
 24. Aircraft300
 25. Darkness_funny
 26. Bionicsabre
 27. Psychotic
 28. Kobysek
 29. negjo
 30. DrPsychoSVK
 31. Chleb1k
 32. TheDarkness
 33. TelefoniarRider
 34. Apkic
 35. Bionicsabre
 36. Thesoreon
 37. Bionicsabre
 38. _col_
 39. eskaron
 40. DeezNuts52
 41. _col_
 42. phiwings99
 43. _col_
 44. Destrix
 45. phiwings99
 46. Telefoniarider
 47. _col_