Frakce

Z Epesní Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Frakce

Jedná se o válečný systém bojů v paralelním světě chimera! Připojením se do frakce znamená vstoupit a zavázat se určité frakci a poslouchat svého frakčního vůdce! Váš spawn už není v normálním světě, ale objevujete se pouze ve svém frakčním sídle! Vaše věci ve světě Chimera už nepatří jen vám, ale celé frakci. Nemůžeš zranit svého frakčního člena ani spřátelenou frakci! Vůdce je označen hvězdičkami před jménem př. **Frakce jmenohrace. Tento vůdce má i svého zástupce označeného jednou hvězdičkou př. *Frakce jmenohrace. Frakce mezi sebou mají různé vztahy, nazačátku mají frakce neutrální postavení ke všem ostatním frakcím, a je jen na nich zda se rozhodnou být přítelem, nepřítelem či být v míru.

O čem frakce vlastně jsou? - rozvíjej své politické schopnosti - rozvíjej týmovou spolupráci - intrikuj proti svému nepříteli - získej bohatství ukryté v nepřítelských sídlech - zabírání chimérské věže

Důležité příkazy frakcí

Základ
Příkazy Význam
/f help Zobrazí všechny dostupné příkazy a nápovědu k nim.
/f create název_frakce Vytvoří frakci (Pozor ! Frakce stojí 5000$).
/f sethome Uloží frakční domov na zabraném území.
/f home Teleportuje na frakční home.
/f unsethome Odebere uložený home
/f list stránka Zobrazí všechny aktuální frakce na serveru.
/f f název_frakce Zobrazí informace o dané frakci (členové, pokladnice, power, stáří frakce, apd.).
/f name nový_název Nastaví nový název frakce.
/f status Zobrazí aktivitu členů frakce.
/f player nick Zobrazí power daného hráče.
/f disband Zruší celou frakci.
Připojení se / Pozvání
Příkaz Význam
/f invite add nick Pozve hráče do frakce.
/f invite remove nick Zruší pozvánku daného hráče do frakce.
/f invite list Zobrazí všechny pozvánky do frakce.
/f join název_frakce Připojení se do frakce.
/f leave Opuštění frakce.
/f kick nick Kickne hráče z frakce.
Zabírání území

K zabrání území je třeba power. Každý člen může mít maximálně 10/10 power a minimálně -10/10. Frakční power je tvořen z poweru všech členů tzn. při 5-ti členech = 0(území)/50(momentální celkový power)/50(maximální možný power), každý 1 claim stojí 1 power, tudíž frakce při 5-ti členech s plným power může mít 50 zabraných území (chunků) = 50/50/50. Power členové ztrácí při své smrti, pokud má frakce víc území než momentální power (50/49/50), tak cizí frakce může zabrat dané frakci její vlastněné území. Power členové opět opět získávají během času.

Příkaz Význam
/f claim one Zabere území o velikosti 1 chunku
/f claim auto Zabere automaticky území do kterého vejdete a je volné.
/f unclaim one Odebere území o jednom chunku (musíte v něm stát).
/f unclaim auto Odebere všechna vaše území přes které přejdete.
/f unclaim all all název_frakce Odebere všechna území frakce naráz.
Frakční pokladnice

Frakční pokladnice slouží pro zaplacení claimů, titulů, změnu názvu frakce a popisku.

Příkaz Význam
/f money balance název_frakce Zobrazí pokladnici dané frakce.
/f money deposit částka Pošle z vašich peněz danou částku do frakční pokladnice.
/f money withdraw částka Pošle z frakční pokladnice částku na účet hráče.
/f money ff částka vlastněná_frakce cizí_frakce Pošle z frakční pokladnice danou částku do cizí frakční pokladnice.
/f money fp částka vlastněná_frakce nick Pošle z frakční pokladnice částku danému hráči.
Frakční vztahy
Příkaz Význam
/f ally název_frakce Nabídne jiné frakci spojenectví.
/f enemy název_frakce Vyhlásí válku jiné frakci
/f truce název_frakce Nastaví mír jiné frakci.
/f relation list název_frakce Zobrazí frakční vztahy dané frakce.
/f relation wishes název_frakce Zobrazí žádosti o ally / truce k dané frakci.
Frakční popisky, ranky a práva

Za pomocí ranků a povolení si můžete ve frakci nastavit u koho chcete aby měl kde povolení a jaké.

Příkaz Význam
/f description popis Nastaví popisek frakce, který se zobrazuje při vstupu / odchodu z frakčního území.
/f motd text Nastaví zprávu, která se zobrazí členům při loginu do hry.
/f title nick titul Nastaví titulek členovi frakce.
/f rank nick Zobrazí rank daného hráče.
/f rank nick rank Nastaví členovy frakční rank (Recruit, Member, Officer, Leader).
/f access f cizí_frakce yes/no Povolí/Vypne v daném chunku (ve kterém stojíte při napsání příkazu)určité frakci práva stavět, otevírat truhly, apd.
/f access p nick yes/no Povolí/Vypne v daném chunku (ve kterém stojíte při napsání příkazu) určitému hráči práva stavět, otevírat truhly, apd.
/f perm list Zobrazí všechny možné permisse, které lze nastavit.
/f perm show Zobrazí tabulku, ve které jsou zobrazeny všechny pravomoce pro frakční ranky (recruit, member, officer, leader) a frakční vztahy (neutral, enemy, ally, truce).
/f perm set pravomoce rank/vztah yes/no Nastaví danou pravomoci pro určitý frakční rank (recruit, member, officer, leader nebo frakční vztah neutral, enemy, ally, truce).
/f flag list Zobrazí všechny možné vlajky pro celou frakci.
/f flag show Zobrazí nastavené vlajky pro frakci.
/f flag set vlajka yes/no Nastaví frakci vlajku.
Zobrazení frakce, chunků
Příkaz Význam
/f map Zobrazí v chatu mapu všechny okolní území.
/f seechunk Zapne/vypne kouřové zobrazení chunku ve kterém stojíte (Lze využít i v obyčejném světě)
/f territorytitles Zapne/vypne upozornování odchodu/příchodu z frakce/safe_zony/war_zony uprostřed obrazovky. Př. příchod do war zony ZDE
/f unstuck Při zapadnutí/seknutí se vás teleportuje k vašemu nejbližšímu území.
Zóny
Zóna Význam
Safe zone Jedná se o zónu bezpečí, jedná se například o města, cesty, či odpočivadla!Na tomto území nemůžete být zabiti, ani se zde neobjevují příšery!
War zone Jedná se o válečnou zónu, ve které jsou všichni proti všem a nikdo v ní neztrácí svůj power.
Wilderness Jedná se o neutrální území ve kterém se spawnují příšery a bezvládí a ztrácí se zde power.

Sepsal plejmen