Nepřátelé

Z Epesní Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Na světě se nachází celá řada nepřátel, které nenajdete ve vanilla Minecraftu. Někteří z nich se nachází v hlavním světě, ale většina je v dungeonech nebo na místech, kam se dá dostat jen při plnění questů. Nepřátelé většinou stojí na místě, dokud se hráč nepřiblíží a pak na něj zaútočí. Většina nepřátel používá útoky na blízko, ale někteří bojují i na dálku. Nepřátelé mohou hráče pronásledovat, ale pokud se dostanou příliš daleko od místa kde stáli, teleportují se zpět. Pokud v okolí nepřítele není žádný hráč, zregenerují se mu životy. Odměnou za jejich poražení jsou peníze a RPG zkušenosti, sem tam i nějaký ten předmět. Nepřátelé se určitou dobu po smrti znovu objeví.

Typy nepřátel

Existují 3 typy nepřátel podle toho, jaký základní útok používají:

  • Válečník - Používá útoky na blízko
  • Lučištník - Střílí po hráči projektily
  • Kouzelník - Sesílá na hráče magické útoky (např. blesky)

Schopnosti

Většina nepřátel má kromě základního útoku také speciální schopnosti. Může se jednat o seslání buffu na sebe, seslání debuffu na hráče, vrhnutí se na hráče atd. Při použití schopnosti se vždy všem hráčům v blízkosti objeví zpráva v chatu. Před použitím některých schopností se objeví v chatu varování, takže hráči mají šanci se bránit. Každá schopnost má svůj cooldown a nepřítel ji může použít jen když je připravená.

Kategorie

Běžní nepřátele

Tito nepřátelé se vyskytují ve hlavním světě. Nejsou příliš silní a hráč by si s nimi měl bez problému poradit sám. Dropují jen málo peněz a zkušeností a běžné předměty.

Questoví nepřátelé

Tito nepřátelé se vyskytují na místech, kam se dá dostat pouze při plnění questů. Většinou je musíte zabít, abyste quest dokončili. Obvykle jsou velmi silní a vyžadují velmi dobré vybavení, někdy i lektvary. Dropují jen málo peněz a zkušeností a zpravidla pouze předměty spojené s questem.

Nepřátelé z dungeonů

Tito nepřátelé se vyskytují v dungeonech. Jsou o poznání silnější než běžní nepřátelé a téměř vždy ve větším počtu. Dropují více peněz a RPG zkušeností, sběratelské předměty spojené s dungeonem a čas od času také vybavení. V některých dungeonech jsou i bossové, kteří jsou silnější než ostatní nepřátelé v dungeonu. Na jejich zabití je většinou potřeba více hráčů.

World bossové

Jedná se o nejsilnější typ nepřátel. Vyskytují se v dungeonech nebo jejich blízkosti a objevují se jen jednou denně v 19:30. Dropují velmi vzácné předměty, které lze většinou získat jenom z nich. Dají se porazit jen ve velkém počtu hráčů.

Druhy nepřátelských bytostí

Divocí lidé

Divocí lidé jsou příslušníci primitivního kmene, který uctívá temné bohy a napadnou každého, kdo se odváží na jejich území. Jsou mezi nimi válečníci i lučištníci. Ve skutečnosti je k útokům na lidi nutí prokletí jejich náčelníka. S Divokými se setkáš v Dungeonu divokých.

Démoni

Tato pekelná stvoření dokáží požívat oheň a sesílat strach na nepřátele. Do světa Epesu se dostali z pekla portálem v Aragonu. Naštěstí byli poraženi a v současnosti je portál neustále hlídán, aby se jim už nepodařilo znovu projít. I přesto se ale objevují zprávy o démonech z různých míst na Epesu. S démony se setkáš v pekelném dungeonu i v hlavním světě.

Elementálové

Elementálové jsou velmi staré bytosti stvořené bohy, aby střežili elementy (oheň, vodu, zemi, vzduch). Hlídají krystaly elementů, které mají velkou moc a dají se použít k vylepšování vybavení. Jejich schopnosti závisí na elementu, který střeží. S elementály se setkáš v pekelném dungeonu.

Nemrtví

Tvorové, kteří zemřeli a byli znovu oživeni pomocí černé magie. V oživování mrtvých vynikal nekromant Lorkan, dokáží to ale i jeho následovníci. S nemrtvými se setkáš v pekelném dungeonu.

Orkové

Orkové se sice přidali na stranu Sightera v boji proti démonům v současnosti se ale spojenectví hroutí. Čím dál víc se jich připojuje ke Gorovi, orčímu vůdci, který chystá válku proti lidem. S orky se setkáš v orčím dungeonu.

Prokletí piráti

Tito piráti ukradli zlato v chrámu boha Seidona a byli za to strašlivě potrestáni. Nyní jsou na ostrově, kde se chrám nachází, uvězněni na věčné časy. Po mnoha letech zcela přišli o rozum, stále se ale umějí dobře ohánět šavlí. S prokletými piráty s setkáš v dungeonu pirátů.

Vampíři

Vampíři jsou velmi silní, odolní proti normálním zbraním a dokáží krátkodobě získat nadlidskou sílu a rychlost. Jejich hlad dokáže ukojit pouze krev. Jejich kousnutí může nakazit oběť vampirismem a ta se pak sama změní ve vampíra. Mají ale i svoje slabiny. Dají se zranit dřevěným kolíkem a denní světlo je pro ně nesnesitelné. Vampíři se skrývají na různých místech v hlavním světě, vypátrat je ale nebude jednduché.

Vlkodlaci

Vlkodlaci jsou tvorové podobní lidem, kteří se ale dokáží proměnit do vlčí formy, ve které jsou mnohem rychlejší a silnější. Nejnebezpečnější jsou za úplňku. Dají se zranit pouze stříbrnými zbraněmi, ostatní jsou proti nim neúčinné. S vlkodlaky s setkáš v dungeonu Thémy.

Zloději

Tito lidé se živí okrádáním pocestných. Číhají podél cest, takže je lepší mít se před nimi na pozoru. Najdeš je také v opuštěném dole, jejich hlavním sídle

Zvířata

I zvířata dokáží být nebezpečná. Poslední dobou jsou ale čím dál tím agresivnější a zdají se být pod vlivem nějaké temné moci. Se zvířaty se setkáš v hlavním světě.