Residence

Z Epesní Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o funkci serveru, která zajistí, aby byl váš majetek v bezpečí před ostatními hráči.

Ranky a residence

Výhody spojené s bonusovými hráčskymi rankami sa týkajú aj residencií:

Vlasnosti non-VIP VIP Sponzor
Muže vytvárat resky
Maximálni počet residenci 2 3 5
Maximálni rozmer strany residencie 50 100 200
Cena vytvorenia residencie (za 1 blok) 2,00 $ 1,00 $ Zdarma
Maximálni počet subzón 0 3 5
Možnosť vyhodiť návštevníkov z residencie
Možnosť meniť vstupnú / výstupnú správu
Počet vlajek k dispozícii 32 39 57

Základné informácie

Hráč si môže vytvoriť vlastnú residenciu pomocou kosti.
Minimálne rozmery rezidencie sú 10x10 blokov a maximálne rozmery závisia od ranku daného hráča.
Residencia sa automatický vytvor od bedrock-u po sky (súradnica Y: od 0 do 255), preto nie je pri vytváraní residencie potrebné označovať rohy v požadovanej výške (stavať v rohu vysoký stĺp). Stačí, ak hráč označí rohy residencie na povrchu.
Cena za vytvorenie residencie závisí od jej veľkosti (pričom výška označeného územia sa nezapočítava do ceny) a od ranku daného hráča.

Ako získať residenciu?

Hráč môže získať residenciu dvoma spôsobmi:

 1. Vytvorením vlastnej residencie pomocou kosti
 2. Zakúpením už vytvorenej residencie

1. Vytvorenie vlastnej residencie

Hráč označí kostí dva protilehlé rohy (jeden roh levým tlačítkem a druhý pravým) budúcej residencie na povrchu (v libovolné výšce - Y souřadnice)
Hráč napíše následující příkaz pro vytvoreni residence: /res create názevresidence (příklad: /res create mujdum)
Název residence si volí každý hráč sám, nesmí však obsahovat mezery a české znaky (diakritiku).
Povolené znaky: a-z A-Z 0-9 _

2. Zakoupení pripravenej residencie

Na serveru se nacházejí residence vytvořené administrátory, které si hráč může zakoupit.
Hráč si môže zakúpiť tieto typy už vytvorených residencií:

 • parcely - ohraničené územia nedotknutej prírody
 • domecky - hotové domečky, ktoré poslúži hráčom v ich začiatkoch

Pro zobrazení dostupných residencí k zakúpeniu, napište /res market list sell

Pro zjištění kupní ceny residence zadejte /res market info názovresky

Pro zakoupení vámi vybrané residence ze seznamu dostupných residencí zadejte /res market buy názevresidence

Vlastník residencií vytvorených administrátormi je povinný dodržiavať tieto pravidlá:

 1. Hráč môže vlastniť maximálne 1 parcelu a 1 domeček
 2. Hráč nesmie v týchto residenciach stavať nevhodné stavby, ktoré nezapadajú do okolitej prírody (mrakodrapy, cooble stavby,...)
 3. Hráč nesmie znehodnotiť danú residenciu (vykopať suroviny a ponechať residenciu prázdnu)

Příkazy

Zoznam najčastejšie používaných príkazov:

Příkazy
/res ? <strana> ukáže zoznam príkazov na konkrétnej strane
/res create <název> vytvoří residenci z označenej oblasti
/res tpset nastaví teleportační bod do residencie na miesto kde stojíš
/res tp <název> teleportuje do residence
/res rename <starý_název> <nový_ázev> změní návez existujúci residence
/res subzone <název_residence> <název_subzóny> vytvoří subzónu
/res remove <název> odstráni residenci, pro potvrdení je potřebné ještě napsat /res confirm
/res pset jmenohrace use true hráč kterého jméno jste napsali bude moci používat např. dveře, okna, crafting table atd.
/res pset <hráč> trusted true daný hráč bude môcť využívať všetky veci v residencii
/res pset <hráč> <vlajka> t danému hráčovi bude povolená daná funkcia vlajky
/res set tp true povolí všem hráčum port do vaší residence
/res message <název> enter <zpráva> Příkazem nastavíte zprávu při vstupu do residenci
/res message <název> leave <zpráva> Příkazem nastavíte zprávu při odchodu z residence
/res list <hráč> Vypíše seznam residencí, které vlastní danej hráč
/res give <návez> <hráč> Darujete residenci konkrétnimu hráči
/rc Zapne / Vypne residenční chat ( Slouží k tomu, aby se hráči, kteří jsou v právě v té residenci domluvili )
/res kick <hráč> Vyhodí daného hráča s residencie

Flags (vlajky)

Flagy (vlajky) predstavujú vlastnosti alebo povolenia, ktoré je možné nastaviť v residencii.
Zoznam povolených vlajok aj s vysvetlením funkcie sa nachádza v tabuľke nižšie.

Vlajky sa nastavujú pomocou dvoch príkazov:
/res set vlajka hodnota (nastavenie vlajky pre všetkých hráčov, ktorí vstúpia do residencie)
/res pset meno_hraca vlajka hodnota (nastavenie vlajky v residencii pre konkrétneho hráča)

Hodnota môže byť:

 • t (true - povolenie)
 • f (false - zakázanie)
 • r (remove - vymazanie / obnovenie východzej hodnoty)


Aktuálne nastavené hodnoty vlajok hráč zistí tak, že v residencii v ktorej sa nachádza napíše príkaz /res info a následne prejde kurzorom myši na zobrazené hodnoty v komunikačnom okne - chate.


Flag Popis Povolené pre: Východzí nastavení*
non-VIP VIP Sponzor
admin Povolit / Zakázat hráči měnit vlajky False
animalkilling Povolit / Zakázat zabíjeni zvířat False
animals Povolit / Zakázat spawn zvířat z vajec True
anvil Povolit / Zakázat používání kovadliny False
anvilbreak Povolit / Zakázat opotřebení kovadliny True
beacon Povolit / Zakázat úpravu efektu z majáku False
bed Povolit / Zakázat použití postele False
brew Povolit / Zakázat použití brewing standu False
build Povolit / Zakázat stavění a ničení blocků False
burn Povolit / Zakázat hoření mobů True
button Povolit / Zakázat použití tlačítek False
cake Povolit / Zakázat hráčům jíst dort False
container Povolit / Zakázat přístup k truhlám, pecím, dispenserům, atd ... False
creeper Povolit / Zakázat výbuchy syčáků False
damage Povolit / Zakázat poškozování od všech entit v residence True
day Nastavit neustálý den v residenci False
destroy Povolit / Zakázat ničení blocků False
door Povolit / Zakázat použití dveří False
dye Povolit / Zakázat barvení ovcí False
enchant Povolit / Zakázat použití enchant table False
flowerpot Povolit / Zakázat použití květináčů False
grow Povolit / Zakázat růst rostlin True
iceform Povolit / Zakázat vytváření ledu True
icemelt Povolit / Zakázat tání ledu True
itemdrop Povolit / Zakázat dropování itemů True
itempickup Povolit / Zakázat sebrání itemů ze země True
jump2 Povolit / Zakázat skákat 2 bloky vysoko False
jump3 Povolit / Zakázat skákat 3 bloky vysoko False
lever Povolit / Zakázat použití páčky False
monsters Povolit / Zakázat spawn monster True
nanimals Povolit / Zakázat přírodní spawn zvířat True
night Nastavit neustálou noc v residenci False
nmonsters Povolit / Zakázat přírodní spawn monster True
note Povolit / Zakázat použití note blocku False
place Povolit / Zakázat pokládání blocků False
pressure Povolit / Zakázat použití nášlapných desek False
rain Nastavit deštivé počasí v residenci False
riding Povolit / Zakázat ježdení na koni True
shear Povolit / Zakázat stříhání ovcí False
shoot Povolit / Zakázat střílení projektilů True
spread Povolit / Zakázat rozšiřování blocků (grass, mycelium) True
subzone Povolit / Zakázat hráči dělat subzóny False
sun Nastavit slunečné počasí v residenci False
table Povolit / Zakázat použití crafting table False
tp Povolit / Zakázat teleport na residenci True
trample Povolit / Zakázat pošlapavání obilí False
trusted Povolit / Zakázat vlajky build, use, move, container a tp False
use Povolit / Zakázat použití dveří, tlačítek, páček, atd ... False
vehicledestroy Povolit / Zakázat ničení dopravních prostředků False
wspeed1 Změnit rychlost hráčů v residenci na 0,5 False
wspeed2 Změní rychlost hráčů v residenci na 2 False

* Východzí nastavení flagov v prípade vytvorenia residencie (t.j. ako je flag nastavený pre hráčov, ktorý nemajú permise v reske)

Subzóna

 • Subzóna je "residence v residenci"
 • Slouží hlavně k nastavení práv v části residence pre iných hráčov
 • Subzóna sa vytvára rovnako ako residencia (označením dvoch rohov pomocou kosti, pričom je potrebné označiť body v rôznych výškach),
 • Subzóna nesmie presahovať cez hranice residencie, v ktorej ju vytvárate
 • Subzóny vytvoríte pomocou príkazu /res subzone <název>

Tvorba subzóny

Označíte kostí protilehlé body, mezi kterými se má nacházet. Dolní levým tlačítkem, horní pravým. Poté již stačí napsat jen /res subzone <název>

Vše okolo subzóny

Zaprvé, nejdůležitější je vědět jméno nové subzóny. V tom figuruje hlavně jméno resky. Dejme tomu, že si chcete vytvořit v resce "Dum" subzónu "Sklad". Pokud vše uděláte správně, výsledné jméno subzóny bude Dum.Sklad

Dále nesmíte zapomenout na vlajky (permisse), které můžete prideľovať hráčom. Vlajky v subzóne, sa natavujú rovnako, ako pri reskách (nezabúdajte, že názov musí byť v celom tvare - Dum.Sklad).

A v neposlední řadě si hlídejte, kam až vám vede subzóna, aby ste nenastavili niečo, čo nechcete.