Příběh

Z Epesní Wikipedia
Přejít na: navigace, hledání

be5704a69b.png

1# Stvoření světa:

Na počátku bylo 9 bohů, kteří stvořili světy Epesu. Jakmile byly světy připraveny, rozhodli se stvořit také jejich obyvatele… od zvířat po lidi, elfy, orky a jim podobné. Ovšem temní bohové zplodili i příšery se srdcem z čirého zla.

Jeden z bohů krátce poté zmizel. Po této události začala mezi bohy světla a bohy temnoty válka. Pomoci jim má přízeň lidí, jejichž náklonnost dodává bohům sil.

Bohové: Thanatos, Seidon, Aorr, Thema, Epes, Artha, Emir, Taurius, Gordon

be5717eaf8.jpeg

2# Boj se zlem

Po tisíce let lidé uctívali bohy, aby je ochránili před zlými příšerami. Bylo to období hrdinů a odvážlivců, bojovníků, kteří neváhali bojovat s netvory, jež ohrožovali životy všech.

Lidé věřili, že všechno zlo pramení z příšer a pokud by byly poraženy, svět by byl bezpečným.

be5704a69b.png

3# Příšery poraženy

Jednoho dne lidé konečně většinu netvorů porazili a zavládl mír. Věřilo se, že zlo bylo vymýceno. Když lidem nehrozilo žádné nebezpečí, rychle na bohy zapomněli a začala v nich růst touha po prospěchu…

Bohové však nezapomínají a vědí, že lidská srdce se snadno nechají zkazit. Lidem brzy nestačilo žít v bezpečí, začali toužit i po moci, bohatství a půdě…

Čas hrdinů skončil a čas válek se blížil…

be575e00f2.png

4# Válečné časy

Temní bohové vědí po čem lidská srdce touží, některým dokonce propůjčují svoji temnou moc. Tito následovníci poté začínají národy obracet proti sobě.

Strašlivé období válek započalo, na jedné straně stál nekromantický čaroděj Lorkan a na druhé odvážný ochránce Lothar. Síly byly vyrovnané, nakonec se temnotu v lidských srdcích podařilo na krátký čas udolat a temní bohové byli po tento, leč krátký, čas poraženi.

be574b8e37.png

5# Bohové slábnou

Žádný ochránce nemůže žít věčně, ani takový jako Lothar, poslední z následovníků bohů světla.

Lidé už dlouho v bohy nevěří, vše co je zajímá, je vlastní prospěch a moc.

Temnota tak začala opět v lidských srdcích růst, tentokrát aniž by si jí někdo povšiml. Vyčkávala na správnou chvíli, kdy mezi lidmi nebude žádný hrdina, který by ji zastavil…

be5733c033.png

6# Triumf zla

Lidé nevěří v nic, válečné klany prolévají krev mezi sebou navzájem a lidstvo je rozvráceno…

Osudného dne vnikla skutečná temnota do lidského světa. Město Větrov bylo zničeno, svět Epesu začali brázdit démoni a dávno poražené příšery z podsvětí…

Temní bohové triumfovali, nečekali však, že by lidstvo dokázal někdo sjednotit…

be57706a36.png

7# Vítězství

Démoni ničili vše co se jim dostalo do cesty, zemi postihlo strašlivé zemětřesení a naděje lidí pohasínaly. Armáda démonů kráčela nelítostně vpřed.

Temnota ale podcenila mladého muže jménem Sighter. Tomu se povedlo sjednotit dva dávné nepřátele, klany Rebelů a Gorlandů. S tímto spojenectvím přišla síla a armádu démonů se podařilo zastavit. Lid zvolil Sightera vládcem a bylo založeno nové město. Město nadějí jménem Aragon