Legendy Epesu

Protože náš svět má již něco za sebou, období, která jsou již za námi, jsou popsána následujícími legendami


Stvoření světa

Na počátku všeho bylo 9 bohů, kteří stvořili světy Epesu. Když byly světy připraveny, stvořili také lidi, elfy, orky a dalši.

Ovšem temní bohové začali tvořit příšery, jejichž srdce bylo ztělesněním čistého zla.

Jeden z bohů brzy po stvoření zmizel. Po jeho zmizení začala mezi bohy válka,  ve které bojují bohové světla proti bohům temnoty, a usilují o přízeň lidí, s jejichž náklonností jejich moc sílí.

Bohové se nazývali:

Thanatos, Seidon, Aorr, Thema,

Epes, Artha, Emir, Duch lesa, GordonBoj se zlem

Po tisíce let lidé uctívali bohy, aby je chránili před zlými příšerami.

Bylo to období hrdinů a odvážlivců. Období bojovniků, kteří neváhali bojovat s netvory, kteří ohrožovali životy lidí…

Lidé věřili, že všechno zlo pochází z příšer, a věřili, že pokud by příšery porazili, svět by se stal bezpečným místem.Příšery poraženy

Jednoho dne se lidem konečně podařilo porazit většinu příšer a zavládl mír. Lidé věřili, že zlo bylo zničeno.

Když lidem nehrozilo nebezpečí, velmi brzy zapomněli na bohy, a začala v nich růst touha po moci a bohatství

Bohové však nezapomněli a věděli, že lidská srdce se nechají snadno zkazit. Lidem brzy nestačilo, že žijí v míru, a přestali si vážit i toho, co mají

Čas hrdinů skončil a čas válek se opět blížilVálečné časy

Temní bohové moc dobře věděli, po čem lidé touží, a některým z nich dokonce propůjčili svou temnou moc. Tito temní následovníci pak začali národy obracet proti sobě.

Strašlivé období válek započalo. Na jedné straně stál nekromantický čaroděj Lorkan, na druhé straně odvážný ochránce Lothar. Tak byly síly vyrovnány.

Brzy se temnotu v lidských srdcích na krátký čas podařilo udalat a temní bohové byli na krátký čas oslabeni…Porážka

Žádný ochránce nemůže žít věčně, ani takový, jako Lothar, který byl jedním z posledních následovníků světlých bohů.

Lidé už dávno v bohy nevěřili, a vše o co se zajímali, byl jejich vlastní prospěch a moc.

A tak temnota v lidských srdcích dál vyčkávala na správnou chvíli, kdy mezi lidmi nebude žádný hrdina, který by ji dokázal zastavit.Démoni

Lidé už v nic nevěřili, válečné klany prolévaly krev mezi sebou a lidstvo bylo rozvráceno.

Toho dne vnikla do lidského světa skutečná temnota. Město Větrov bylo zničeno a do světa Epesu vtrhli strašliví démoni a dávno poražené příšery z podsvětí.

Temní bohové triumfovali, ale nečekali, že by lidstvo ještě někdo dokázal sjednotitVítězství

Démoni ničili vše, co jim přišlo do cesty, a Zemi postihlo strašlivé zěmětřesení. Naděje lidí pohasínaly a armáda démonů kráčela nelítostně vpřed.

Temnota podcenila mladého muže jménem Sighter. Tomu se podařilo sjednotit dva dávné nepřátele – klan Rebelů a Gorlandů. S jejich pomocí se lidem podařilo armádu démonů zastavit.

Lid zvolil Sightera vládcem a bylo založeno nové město. Město nadějí, město Aragon.