Skupinové dungeony

Jedná se o speciální koncept dungeonů, který prochází skupinka hráčů. Obtížnost těchto dungeonů je pro jednotlivce tak obrovská, že bez skupinky dungeon nelze projít. Do dungeonu se lze dostat pouze za pomocí klíče, který stráží strážce. Hráč, který skolí strážce získá klíč a může otevírat jednotlivé místnosti dungeonu své skupince, která je schromážděna pomocí /party systému. Pokud tento vůdce (hráč s klíčem) skupinky v dungeonu zemře, jako by s ním zahynula celá skupina, a průchod dungeonem pro ni končí.

Vodní skupinový dungeon

  • Na ostrově sirén
  • Strážce Ethan se nachází ve vodním dungeonu na tomto ostrově a objevuje se v přesných časech každý den – pro zobrazení konkrétních časů stačí ve hře zadat příkaz /navod skupinovedungeony


Skupinový dungeon Arighol

 

  • V PVP světě Chimera
  • Strážce Arigholu se nachází na určitém místě v tomto světě, označovaném jako Arighol, kde se objevuje v přesných časech každý den – pro zobrazení konkrétních časů stačí ve hře zadat příkaz /navod skupinovedungeony

Více informací na Wikipedii!